Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

021-316.93.66

CENTRALA   SPITAL

Afisare situatia dosarelor pentru concursul de ocupare a unor posturi de medici
mai multe »
Anunt examen promovare reg. med. deb. U.P.U.
mai multe »
Anunt examen promovare reg. med. deb. pentru Serv. Statistica
mai multe »
Anunt concurs posturi medici specialitatea ortopedie pediatrica
mai multe »
Anunt concurs post medic rezident specialitatea ATI
mai multe »
Afisare rezultat final concurs fochist
mai multe »
Afisare rezultat interviu concurs fochist
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa fochist
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor fochist
mai multe »
Anunt concurs post muncitor calificat I - fochist
mai multe »
Afisare rezultat final posturi asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultat interviu posturi asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultat final post asistent medical UTS
mai multe »
Afisare rezultat interviu post asistent medical UTS
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa posturi asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa post asistent medical din UTS
mai multe »
Afisare rezultate finale concurs infirmiera
mai multe »
Afisare rezultat interviu concurs infirmiera
mai multe »
Afisare rezultate finale concurs ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat interviu concurs ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa infirmiera
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor post asistent medical din cadrul UTS
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor posturi asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat final concurs medic UPU
mai multe »
Anunt concurs post infirmiera
mai multe »
Anunt concurs post ingrijitoare
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti medicali
mai multe »
Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor pt postul de medic la UPU
mai multe »
Anunt privind situatia dosarelor depuse pt. postul de medic la UPU
mai multe »
Anunt concurs post medic pediatrie pentru UPU
mai multe »
Anunt rezultat final concurs post Director Medical
mai multe »
Afisare rezultat final post medic UPU
mai multe »
Anunt afisare rezultat proba scrisa post Director medical
mai multe »
Anunt selectie dosare concurs director medical
mai multe »
Anunt concurs Director Medical
mai multe »
Afisare rezultat final psiholog stagiar
mai multe »
Afisare rezultat interviu psiholog stagiar
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa post psiholog stagiar
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor medici UPU
mai multe »
Afisare rezultat final concurs medici
mai multe »
Afisarea situatie dosarelor medici UPU
mai multe »
Afisare rezultat final magaziner
mai multe »
Afisare rezultat proba interviu magaziner
mai multe »
Afisare rezultat final muncitori necalificati
mai multe »
Afisare rezultat interviu muncitori necalificati
mai multe »
Afisare rezultat final muncitori calificati
mai multe »
Afisare rezultat interviu muncitori calificati
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa magaziner
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa muncitori calificati
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa muncitori necalificati
mai multe »
Afisare rezultat final asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultat interviu asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultate finale asistente medicale UPU
mai multe »
Afisare rezultat proba interviu asistente medicale UPU
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa asistente medicale UPU
mai multe »
Afisare bibliografie si tematica pt. postul de psiholog stagiar
mai multe »
Anunt anulare concurs pt. postul de psiholog practicant
mai multe »
Anunt selectia dosarelor pt. postul de psiholog stagiar
mai multe »
fisare sdelectia dosarelor asistente medicale spital
mai multe »
Afisare selectia dosarelor muncitori necalificati
mai multe »
Afisare selectia dosarelor muncitori calificati
mai multe »
Afisare selectia dosarelor magaziner
mai multe »
fisare selectia dosarelor asistente medicale UPU
mai multe »
Anunt concurs muncitori necalificati Bloc alimentar
mai multe »
Anunt concurs psihologi
mai multe »
Anunt concurs magaziner
mai multe »
Anunt rezultat final concurs medici
mai multe »
Anunt concurs muncitori necalificati
mai multe »
Anunt concurs muncitor calificat lacatus
mai multe »
Anunt concurs muncitori calificati electricieni electromecanic
mai multe »
Anunt concurs muncitori calificati instalatori
mai multe »
Anunt concurs muncitori calificati fochisti
mai multe »
Anunt concurs asistenti medicali UPU
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti medicali Spital
mai multe »
Afisare rezultat examen promovare operator calculator
mai multe »
Afisare rezultat final asistent sterilizare
mai multe »
Afisare rezultat interviu asistent sterilizare
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor posturi medici
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa asistent medical debutant
mai multe »
Afisare examen promovare operator calculator
mai multe »
Anunt rezultat selectia dosarelor medici
mai multe »
fisare rezultat selectia dosarelor asistent medical debutant la Sterilizare
mai multe »
Anunt concurs posturi medici
mai multe »
Afisare rezultat examen promovare personal tesa
mai multe »
Afisare rezultat examen promovare infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat examen promovare asistenti medicali.
mai multe »
Anunt post muncitor necalificat
mai multe »
Anunt concurs post as. med. Sterilizare
mai multe »
Anunt rezultat selectia dosarelor medici
mai multe »
Anunt examen promovare economisti si registratori medcali debutanti
mai multe »
Anunt examen promovare asistenti medicali si infirmiere debutante
mai multe »
Afisare situatie dosare medici
mai multe »
Anunt concurs posturi medici chirurgie pediatrica
mai multe »
Anunt concurs posturi medici
mai multe »
Afisare rezultat final ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat interviu ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat final infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat interviu infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa infirmire
mai multe »
Afisare rezultat final registratori medicali
mai multe »
Afisare rezultat proba interviu registratori medicali
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa economist
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa registratori medicali
mai multe »
Afisare rezultat interviu spalatoreasa
mai multe »
Afisare rezultat final spalatoreasa
mai multe »
Afisare rezultat final instalator
mai multe »
Afisare rezultat interviu instalator
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa instalator
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa spalatoreasa
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor pentru posturile de ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor pentru posturile de infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarului pentru posturile de instalator
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarului pentru posturile de spalatoreasa
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor pentru posturile de reg. med. deb.
mai multe »
Anunt selectia dosarelor pentru postul de economist Serv. evaluare si statistica
mai multe »
Erata concurs posturi infirmiere
mai multe »
Anunt conurs post As. Med. PL Serv. Managementul Calitatii
mai multe »
Anunt concurs posturi de muncitori calificati I fochisti
mai multe »
Anunt concurs posturi muncitori calificati I instalatori cu competenta de fochist
mai multe »
Anunt concurs muncitor calificat I tamplar
mai multe »
Anunt concurs post muncitor calificat I lacatus
mai multe »
Anunt concurs posturi spalatorese
mai multe »
Anunt concurs post Economist deb. si reg. med. Serv. Statistica
mai multe »
Anunt concurs post Referent de specialitate debutant Serv. RUNOS
mai multe »
Anunt concurs post Economist IA Serv. Achizitii
mai multe »
Anunt concurs posturi ingrijitoare
mai multe »
Anunt concurs posturi infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat final concurs medici Ortopedie
mai multe »
Afisare rezultat final As. Med. Radiologie
mai multe »
Afisare rezultat final As. Med. Sectie Pediatrie II
mai multe »
Afisare rezultat interviu As. Med. Radiologie
mai multe »
Afisare rezultat interviu As. Med. Sectie Pediarie II
mai multe »
Afisare rezultat final portari
mai multe »
Afisare rezultat final muncitori calificati Tehnic
mai multe »
Afisare rezultat interviu portari
mai multe »
Afisare rezultat interviu muncitori calificati Tehnic
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa asistenti medicali radiologie
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa as. med. Sectia Pediatrie II
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa portari
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa muncitori calificati Comp. Tehnic
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor portari
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor muncitori Comp. Tehnic
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor as. med. radiologie
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor as. med. Sectia Pediatrie II
mai multe »
Afisare rezultat final concurs post medic neurochirurgie
mai multe »
Afisare rezultat final as. med. UPU
mai multe »
Afisare rezultat interviu as. med. U.P.U.
mai multe »
Afisare selectia dosarelor posturi de medici Ortopedie
mai multe »
Afisare rezultat final concurs posturi medici A.T.I.
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa asist. med. UPU
mai multe »
Anunt concurs post maistru
mai multe »
Anunt concurs post electrician
mai multe »
Anunt concurs posturi instalatori
mai multe »
Anunt concurs posturi fochisti
mai multe »
Anunt concurs post spalatoreasa
mai multe »
Anunt concurs posturi portari
mai multe »
Anunt concurs post asistent medical radiologie
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti medicali principali Sectia Pediatrie II
mai multe »
Anunt concurs posturi medici specialitatea ortopedie pediatrica
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor As. Med. pt. UPU
mai multe »
Anunt rezultat final concurs medici la UPU
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti medicali pt. U.P.U.
mai multe »
Afisare rezultat final asistenti de laborator
mai multe »
Afisare rezultat interviu asistenti de laborator
mai multe »
Afisare rezultat final asistenti de radiologie
mai multe »
Afisare rezultat interviu asistenti de radiologie
mai multe »
Afisare rezultat contestatie asistent radiologie
mai multe »
Afisare rezultat contestatie post. as. med.
mai multe »
Afisare rezultat final ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat interviu ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa asistenti medicali de radiologie
mai multe »
Afisare rezulta proba scrisa asistenti medicali de laborator
mai multe »
Afisare rezultat final infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat interviu infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat final asist. med.
mai multe »
Afisare rezultat interviu asist. med.
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat selectie dosare medici
mai multe »
Afisare rezultat final asistent medical UPU
mai multe »
Afisare rezultat interviu asistente medicale UPU
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa infirmiere
mai multe »
Afisare rezultate proba scrisa asistenti medicali UPU
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa as. med. gen.
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor posturi medici
mai multe »
Afisare rezultat final portari
mai multe »
Afisare rezultat interviu portari
mai multe »
Afisare rezultat final muncitori necalificati
mai multe »
Afisare rezultat interviu muncitori necalificati
mai multe »
Afisare rezultat final muncitori calificati
mai multe »
Afisare rezultat interviu muncitori calificati
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa portari
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa muncitor necalificati
mai multe »
Afisare rezultat contestatie post referent de specialitate III
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa muncitori calificati
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa post Ref. spec. III
mai multe »
Anunt concurs posturi medici Neurochirurgie
mai multe »
Anunt concurs posturi medici ATI
mai multe »
Anunt concurs post medic UPU
mai multe »
Anunt concurs posturi medici pediatri pt. UPU
mai multe »
Amanare consurs referent de specialitate III
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor asistenti medicali UPU
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor muncitori necalificati
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarului pt. portari
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor muncitori calificati Comp. Tehnic
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor asistenti radiologie
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor asistenti laborator
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor as. med. gen.
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarului de referent
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti radiologie si laborator
mai multe »
Anunt concurs post spalatoreasa
mai multe »
Anunt concurs posturi portari
mai multe »
Anunt concurs post muncitor necalificat
mai multe »
Anunt concurs post maistru-electrician
mai multe »
Anunt concurs posturi insataltori- sudori
mai multe »
Anunt concurs posturi instalatori
mai multe »
Anunt concurs posturi fochisti
mai multe »
Anunt concurs post electrician
mai multe »
Anunt concurs post ref. spec. la Serv. RUNOS
mai multe »
Anunt concurs post as. med. la Serv. Managementul Calitatii
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti medicali generalisti
mai multe »
Anunt concurs posturi ingrijitoare
mai multe »
Anunt concurs posturi infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat promovare reg. med. Statistica
mai multe »
Anunt afisare rezultat final pres. TESA
mai multe »
Anunt afisare rezultat interviu pers. TESA
mai multe »
Afisare rezultat final as. med. U.P.U.
mai multe »
Afisare rezultat intreviu as. med. U.P.U.
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa pers. TESA
mai multe »
Afisare rezultat final ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezultat interviu ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezuitat proba scrisa asistenti medicali UPU
mai multe »
Afisare rezultat final infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat interviu infirmiere
mai multe »
Anunt amanare concurs posturi TESA
mai multe »
Afisare rezultat final reg. med. Statistica
mai multe »
Afisare rezuitat interviu reg. med. Statistica
mai multe »
Afisare rezultat final telefonisti
mai multe »
Afisare rezultat interviu telefonisti
mai multe »
Afisare rezultat final muncitori calificati
mai multe »
Afisare rezultat interviu muncitori calificati
mai multe »
Anunt examen promovare reg. med. Serv. evaluare si statistica
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa muncitori calificati
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa telefonisti
mai multe »
Anunt afisare rezultat proba scrisa reg. med. Statistica
mai multe »
Anunt afisare rezultat examen promovare personal TESA
mai multe »
Anunt afisare rezultat examen promovare asist. med. rad.
mai multe »
Afisare rezultat examen promovare infirmiere
mai multe »
Anunt afisare rezultat examen promovare asistenti medicali generalisti
mai multe »
Afisare rezuitat proba scrisa ingrijitoare
mai multe »
Anunt amanare interviu infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat final reg. med. UPU
mai multe »
Afisare rezuitat interviu reg. med. UPU
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor asistenti medicali UPU
mai multe »
Anunt afisare rezultat selectia dosarelor posturi medici
mai multe »
Anunt afisare rezultat proba scrisa infrmiere
mai multe »
Afisare rezuitat proba scrisa si practica reg. med. UPU
mai multe »
Afisare rezultat final as. med. PR. si as. med.
mai multe »
Afisare rezultat interviu as. med. PR si as. med.
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor reg. med. UPU
mai multe »
Afisare rezuitat proba scrisa asistenti medicali principali si asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor reg. med. Serv. Statistica
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor muncit. calif. telefonist
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor muncit. calif. pt. Comp. Tehnic
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor ecomonisti pt. Serv. Finaciar Contabilitate
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor economisti pt. Serv. Achizitii
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor ecomonisti pt. Serv. Managementul Calitatii
mai multe »
Afisare rezultal final concurs medici Radiologie
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor ingrijitoare
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti medicali generalisti UPU
mai multe »
Anunt promovare personal spital
mai multe »
Anunt concurs post asistent medical Serv. Managementul Calitatii
mai multe »
Anunt concurs post muncit. necalif.
mai multe »
Anunt concurs posturi muncit. calif.-telefonist
mai multe »
Anunt concurs posturi muncit. calif.-zugravi
mai multe »
Anunt concurs posturi muncit. calif. -instalator(sudor)
mai multe »
Anunt concurs posturi muncit. calif.-instalator
mai multe »
Anunt concurs posturi muncit. calif.-fochisti
mai multe »
Anunt concurs post ref. spec. III la Serv. RUNOS
mai multe »
Anunt concurs registratori UPU
mai multe »
Anunt concurs maistru
mai multe »
Anunt concurs economisti Serv. Managementului de calitate
mai multe »
Anunt concurs economist si registratori medicali deb. Serv. Statistica
mai multe »
Anunt concurs economist debutant Serviciul Achizitii
mai multe »
Anunt concurs economist debutant Serv. Contabilitate
mai multe »
Anunt concurs post economist la Serv. Managementul calitatii
mai multe »
Anunt concurs post economist si de posturi reg. med. la Serv. Statistica
mai multe »
Anunt concurs posturi economisti la Serv . Achizitii
mai multe »
Anunt concurs posturi economisti debutanti la Serv. Finan.-Contab.
mai multe »
Anunt concurs posturi ingrijitoare
mai multe »
Anunt concurs posturi infirmiere
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti medicali generalisti
mai multe »
Afisare rezultat final reg. med. UPU
mai multe »
Anunt afisare rezultat interviu reg. med. UPU
mai multe »
Anunt afisare rezultat proba scrisa si practica reg. med. UPU
mai multe »
Anunt afisare rezultat selectia dosarelor posturi medici
mai multe »
Anunt concurs posturi medici medicina de urgenta
mai multe »
Anunt concurs posturi medici radiologie
mai multe »
Afisare rezultat final asistenti medicali radiologie
mai multe »
Afisare rezultat interviu asistenti medicali radiologie
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor reg. med. UPU
mai multe »
Afisare rezultat final asistent medical
mai multe »
Afisare rezultat interviu asistenti medicali
mai multe »
fisare rezultate proba scrisa asistenti de radiologie
mai multe »
Anunt concus posturi medici pediatrie pt. UPU
mai multe »
Afisare rezuitat proba scrisa asistenti medicali
mai multe »
Anunt afisare rezultat final ingrijitoare
mai multe »
Afisare rezuitat interviu ingrijitoare
mai multe »
Anunt afisare rezultat selectie dosare asistenti medicali
mai multe »
Anunt afisare rezultat final infirmiere
mai multe »
Anunt afisare rezultat interviu infirmiere
mai multe »
Anunt afisare rezultat proba scrisa ingrijitoare
mai multe »
Anunt concurs posturi reg. med. pt. UPU
mai multe »
Anunt afisare rezultat priba scrisa infrmiere
mai multe »
Anunt afisare rezultat selectie dosare infirmiere
mai multe »
Anunt afisare rezultat selectie dosare ingrijitoare
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti medicali generalisti
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti de radiologie
mai multe »
Anunt concurs posturi ingrijitoare
mai multe »
Anunt concurs posturi infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat final spalatoreasa
mai multe »
Afisare rezultat interviu spalatoreasa
mai multe »
Afisare rezultat final muncitori calificati-fochisti
mai multe »
Afisare rezultat interviu muncitor calificat-fochist
mai multe »
Afisare rezuitat proba scrisa spalatoreasa
mai multe »
Afisare rezuitat proba scrisa muncitori calificati-fochisti
mai multe »
Afisare rezultat dosar spalatoreasa 2016
mai multe »
Afisare rezultat dosarelor muncitori calificati 2016
mai multe »
Afisare rezultat final economist
mai multe »
Afisare rezultat interviu economist
mai multe »
Afisare rezultat final infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat interviu infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa economist
mai multe »
Afisare rezultat final as. med. gen.
mai multe »
Afisare rezultat interviu as. med. gen
mai multe »
Afisare rezuitat proba scrisa ingrijitoare
mai multe »
Anunt concurs post zugrav
mai multe »
Anunt concurs post spalatoreasa
mai multe »
Anunt concurs post tamplar
mai multe »
Anunt concurs post instalator-sudor
mai multe »
Anunt concurs post instalator
mai multe »
Anunt concurs posturi fochisti
mai multe »
Afisare rezuitat proba scrisa infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat proba scrisa asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor asistenti medicali
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor infirmiere
mai multe »
Afisare rezultat selectia dosarelor ingrijitoare
mai multe »
Anunt concurs post zugrav
mai multe »
Anunt concurs posturi fochisti
mai multe »
Anunt concurs post tamplar
mai multe »
Anunt concurs post instalator-sudor
mai multe »
Anunt concurs post instalator
mai multe »
Anunt concurs post economist
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti medicali generalisti
mai multe »
Anunt concurs posturi asistenti de radiologie
mai multe »
Anunt concurs posturi infirmiere
mai multe »
Anunt conurs posturi ingrijitoare
mai multe »