Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

021-316.93.66

CENTRALA   SPITAL

INFORMARE PENTRU PERSONALUL ANGAJAT AL

SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII

"GRIGORE ALEXANDRESCU'' BUCURESTI

 

       Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 812009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare, de asemenea tinand cont de prevederilor H.G. nr. 21512009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 4612017 pentru modificarea si completarea O.U.G. m. 812009 privind acordarea voucherelor de vacanta, va informam pentru perioada 1 iulia 2017 - 30 noiembrie 2018, se acorda vouchere de vacanta in cuantum de 1450 lei /salariat.

 

        Va rugam ca pana la data de 8 august 2018, daca NU doriti sa beneficiati de vouchere de vacanta, sa depuneti registratura spitalului o cerere in acest sens, conform modelului atasat.