Angajare perioada nedeterminata 13 posturi medic specialist – Spital

6 august 2021 0
logo-spital.png

Anunt:

Selecție dosare:

Situatie dosare:

Rezultate:

Anunt desfasurare examene (2):

Anunt desfasurare examene (1):

Rezultate selectie dosare:

Rezultate situatie inscriere:

–––––––––––––

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti organizeaza concurs potrivit prevederilor O.M.S. nr. 869/2015,cu modificarile si completarile ulterioare pentru ocuparea a urmatoarelor posturi vacante:

 • 1 post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea anestezie si terapie intensiva pentru Sectia A.T.I.;
 • 1 post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea chirurgie cardiovasculara pentru Sectia Chirurgie Cardiovasculara;
 • 1 post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea medicina de laborator pentru Laboratorul de Analize Medicale;
 • 1 post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea radiologie-imagistica medicala pentru Laboratorul de Radiologie-Imagistica Medicala;
 • 1 post cu norma intreaga de medic rezident in ultimul an de pregatire in specialitatea radiologie-imagistica medicala pentru Laboratorul de Radiologie-Imagistica Medicala;
 • 1 post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea anatomie patologica pentru Serviciul de Anatomie Patologica;
 • 1 post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea endocrinologie pentru Cabinetul de Enocrinologie din cadrul Ambulatoriului Integrat;
 • 1 post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea dermatovenerologie pentru Cabinetul de Dermatovenerologie din cadrul Ambulatoriului Integrat;
 • 0,5 post (norma) de medic specialist in specialitatea ORL pentru Compartimentul de Audiologie;
 • 5 posturi cu norma intreaga de medici specialisti confirmati in specialitatea pediatrie pentru Unitatea Primiri Urgente;.

Conditii de inscriere :

 • Studii: superioare absolvite cu diploma de medic sau de licenta in medicina;
 • Examen de medic specialist/primar in specialitile posturilor scoase la concurs;
 • Examenul de verificare a cunostintelor prevazute de curriculum de pregatire aferent anului de formare promovat;

Concursurile vor consta in urmatoarele probe si se sutin in urmatoarea ordine:

 1. Analizarea si evaluarea activitatii profesionale stiintifice;
 2. Proba scrisa;
 3. Proba clinica sau practica.

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 1. cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 2. copia xerox de pe diploma de medic si adeverinta/certificatul de specialist sau de primar pentru medici;
 3. copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 4. dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judicar;
 7. certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;
 8. chitanta de plata a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Documentele prevazute la lit.  d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun in termen de valabilitate.

Descarca documentele:

Unitatea acorda lunar indemnizatie de hrana.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea posturilor scoase la concurs afisata pe site-ul Ministerul Sanatatii.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul  R.U.N.O.S. al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti, telefon: 021/3169366 int. 137si 116 .

Inscrierile se vor face in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt in ziarul “Viata Medicala “, iar in cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile.

Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa inte 31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata medicala”

Anunt publicat in ziarul “Viata Medicala “ nr. 31/06.08.2021

Nr. 21078 din 06.08.2021

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors