Anunt licitatii inchiriere spatii

7 decembrie 2023 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate si clarificari:


 1. Informații privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” , Bd. Iancu de Hunedoara 30-32 ,  Sectorul 1 al Municipiului București , cod fiscal  4284134, Fax: 0213127938 ,

E-mail: alexandrescugrigore@yahoo.com

E-mail: secretariat@spitalulgrigorealexandrescu.ro

E-mail: tehnic@spitalulgrigorealexandrescu.ro ,  persoana de contact Stefanov Dorina

 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică cu plic sigilat/inchis, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

 

Se organizează licitație publică în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 273/28.07.2023 și O.U.G  nr. 57/ 2019 în vederea închirierii a 9 spații aparținând domeniului public al Municipiului București și în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, situate în municipiul București, la sediul spitalului, pe Bd. Iancu de Hunedoara 30-32 ,  Sectorul 1, conform caietelor de sarcini, după cum urmează:

– spații cu suprafață totală de 6 mp, număr cadastal 204162, pentru amblasarea unor automate de distribuire cafea și produse alimentare

-spațiu cu suprafață totală de 4.94 mp, nr cadastral 204162, pentru amplasarea unui chioșc de ziare

-spațiu cu suprafață totală de 13.31 mp, număr cadastral 204162 destinat pentru amplasarea unui de chioșc de produse alimentare și nealimentare

-spații cu suprafață totală de 2 mp, număr cadastral 204162, pentru amplasarea a 2 stații pentru încărcare autoturisme electrice

-spațiul și clădirea cu destinație “farmacie” cu suprafață totală de 80 mp, număr cadastral 204162, având ca destinație activități de comercializare cu amănuntul în domeniul farmaceutic

 

 

 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Se poate descărca de pe site-ul https://spitalulgrigorealexandrescu.ro/ sau personal de la secretariatul autorității contractante

 • Denumirea, datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul din cadrul autorității contractante , București, Sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara, nr 30-32, tel 021 316 93 72, fax 021 312 79 38
 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 150 lei se achită la casieria autorității contractante
 • Taxa de participare: 100 lei/lot, nerambursabilă
 • Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:27.12.2023, ora 10.00
 1. Informații privind ofertele:
 • Data-limită de depunere a ofertelor: 05.01.2024, ora 10.00
 • Adresa la care trebuie depuse ofertele: București, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1 în cadrul Serviciului Registratură la sediul autorității contractante.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depune o singură ofertă, separat pentru fiecare dintre cele 5  loturi. Ofertele se depun într-un singur exemplar, în original, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.
 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 05.01.2024, ora 10:30, București, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32 , Sector 1 în cadrul Serviciului Achiziții la sediul autorității contractante.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Bucuresti. Adresă București, Sector 3, Bd Unirii, Nr. 37, tel 021.408.36.00; fax 021.408.37.81; email: trb-grefiersefs2caf@just.ro.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, un cotidian de circulatie nationala si pe pagina de internet a spitalului, în vederea publicării:07.12.2023.

 

Descarca documentele:

 

 

MANAGER

          PROF.DR. ALEXANDRU ULICI


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors