Anunt organizare examen promovare Asistent Medical Debutant – Sterilizare

1 aprilie 2024 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––––––

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 din 8 noiembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examen de promovare in grad/treapta profesionala imediat superioara pentru personalul incadrat in functia de asistent medical debutan PL in specialitatea medicina generala din cadrul Sterilizari, dupa cum urmeaza:

STERILIZARE :   2 posturi

            – din functia de:

Asistent medical debutant PL in functia de Asistent medical PL – 2 posturi

Condiţii de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare candidatii trebuie sa aibe o vechimea de cel putin 6 luni.

Probele de examen:

Examenul de promovare se desfasoara in baza raportului de evaluare intocmit atat de indrumatorul sarariatului debutant, conform Anexei nr. 7 din H.G. nr. 1336, cat si in baza raporului de evaluare intocmit de catre salariatul debutant, conform Anexei nr. 8 din H.G. nr. 1336 si va consta in sustinerea unui interviu, fata in fata cu comisia de examinare la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucuresti,  in data de 15 aprilie 2024 ora 09,00.

 

Candidatii interesati vor depune dosarele de participare la examenul de promovare in grad/trepta profesionala imediat superioara, la Serviciul R.U.N.O.S., in perioada  01 aprilie 2024  – 05 aprilie 2024 , ora 1200.

 

Dosarele de inscriere la examenul de promovare trebuie sa contina urmatorele documente:

– formular de inscriere (Anexa nr. I);

– copie diploma de bacalaureat;

– copie diploma de scoala sanitara posliceala;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

– adeverinta eliberata de angajator din care sa reiesa vechimea in specialitatea postului, pentru gradul sau treapta profesionala in care promoveaza, prevazuta de Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

 

Descarca documentele:

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in mod original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv 05.04.2024 ora 12,00.

 

 

 

La examen pot participa numai angajatii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, care indeplinesc conditiile de promovare.

 

Examenul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

– depunerea dosarelor de examen in perioada 01 aprilie 2024 – 05 aprilie 2024, ora 12,00;

proba scrisa in data de  15 aprilie ora 09,00;

– comunicarea rezultatelor obtinute la interviu 16 aprilie 2024;

– contestatii la rezultatele probei  de interviu  17 aprile 2024, pana la ora 12,00;

– afisarea rezultatelor la contestatii 18 aprilie 2024;

– afisarea rezultatelor finale 19 aprilie 2024.

 

Punctajul acordat este de  maxim 100 puncte.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA:

 

BIBLIOGRAFIE:

 

Pentru postul de asistent medical:

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1761/2021- pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia

 

                   TEMATICA:

Pentru postul de asistent medical:

 

–    Igiena mainilor

–    Curatenia

–    Definiti, tipuri de produse utilizate, inregistrea operatiunilor

–    Dezinfectia

–   Principii de utilizare a dezinfectantelor in spital

–   Nivele de dezinfectie

–  Dezinfectia de nivel inalt a aparurii termosensibile

–  Sterilizarea;

  • Pregatirea materialelor pentru sterilizare
  • Decontaminare/ dezinfectie (manuala si automata)
  • Ambalare: tipuri de ambalaje
  • Aparate de sterilizare
  • Teste de verificare a eficientei sterilizarii
  • Registrul de evidenta al operatiunilor de sterilizare
  • Depozitarea materialelor sterile

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Financiar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors