Concurs angajare post Asistent Medical – Igiena (SPIAAM si Sterilizare)

14 septembrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultat final:

Rezultat proba interviu:

Rezultate proba scrisa:

Erata:

Selectie dosare:

–––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui  post vacant de asistent medical principal in specialitatea igiena (PL) si  a unui post  vacant de asistent medical debutant in specialitatea generalist (PL), dupa cum urmeaza :

 

Serviciul de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale  –  1 post de asistent medical principal specialitatea igiena (PL);

Sterilizare – 1 post de asistent medical debutant specialitatea generalist (PL);

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape :

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice, conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliul in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru functia de asistent medical principal in specialitatea igiena (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea igiena sau diploma de absolvire a liceului sanitar sau echivalare;
 • Examen pentru obtinerea gradului principal;
 • Vechime minim 5 ani;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 • Polita de malpraxis.

 

Pentru functia de asistent medical debutant in specialitatea generalist (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului si/sau aviz de principiu al OAMGMAMR.

 

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 15.09.2021 pana la data de 28.09.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 9. polita de malpraxis ;
 10. chitanta taxa de concurs de 40 lei .

 

Documentele prevazute la punctele b, c, d, h si i vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

 

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

            Pentru postul de asistent medical debutant din cadru Sterilizarii:

 • Proba scrisa in data de 07.10.2021 ora 09,00
 • Interviu in data de 13.10.2021 ora 09,00

 

Pentru postul de asistent medical principal din cadrul Serviciului de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medical:

 • Proba scrisa in data de 07.10.2021 ora 09,00
 • Interviu in data de 13.10.2021 ora 11,00

Descarca documentul

 

Nr. 24283 din 13.09.2021

MANAGER ,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

            BIBLIOGRAFIA:

Pentru postul de asistent medical in specialitatea igiena din cadrul Serviciului de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale: 

 • Mănescu; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Ediţia A II -A;
 • Cocora; Igiena – Ed. Universul, Bucureşti, 2000, Ediţia A II-A;
 • Cordeanu; Igiena – Ed. Universul, Bucureşti, 2000, Ediţia A II-A,
 • Bucur; Igiena- Ed. Universul, Bucureşti, 2000, Ediţia A II-A;
 • Bocârnea; Boli infecţioase şi epidemiologie, Ed. Info-team, 1999,
 • Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţia muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.875 din 12 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914 / 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.695 din 15.08.2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1466 / 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 642 din 8 septembrie 2008;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;

 • Ordinul ministrului sănătății nr.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului sănătății nr.961/19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor desupraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;

 

            TEMATICA:

 1. Igiena mediului
 1. Igiena aerului
 2. Condiţii de calitate a apei potabile;
 3. Norme de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei:
 1. Igiena alimentatiei
 1. Bazele fiziologice ale alimentaţiei;
 2. Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.
 3. Transmiterea microorganismelor patogene prin alimente.

II Igiena muncii

 1. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Examenul medical la angajarea în muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii
 2. Atribuţii specifice serviciilor de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective-Triajul epidemiologic;

 

III.Boli infecţioase şi epidemiologie

1.1. Generalităţi despre infecţie, agentul patogen, gazda, rolul ambianţei în producerea infecţiei.

 1. Infecţia;
 2. Agentul patogen;
 3. Macroorganismul;
 4. Mediul exterior;

1.2. Factorii epidemiologici principali

 1. Izvorul epidemiogen;
 2. Căile de transmitere;
 3. Masa receptivă;

1.3. Factorii epidemiologici secundari;

 1. Factorul natural;
 2. Factorul economico-social;

1.3  Profilaxia bolilor infecţioase;

 1. Generalităţi;
 2. Măsuri antiepidemice în focar;

1.4  Partea specială

 1. Clasificarea bolilor infecţioase;
 2. Infecţii aerogene;
 3. Scarlatina, angina streptococică;
 4. Rujeola;
 5. Rubeola;
 6. Varicela, herpes zoster, herpes simplex;
 7. Tusea convulsivă;
 8. Parotidita epidemică;
 9. Gripa, viroze respiratorii;
 10. Difteria;
 11. Meningitele;
 12. Encefalitele;
 13. Pneumoniile;
 14. Tuberculoza;
 15. Infecţii digestive;
 16. Toxiinfecţiile alimentare;
 17. Hepatitele acute virale;
 18. 3. Boli cu poarta dominantă tegumentul şi mucoasele
 19. Infecţii stafilococice – septicemii;
 20. SIDA

 

 1. Circuitul informaţional şi raportarea bolilor transmisibile.

 

 1. Supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistaentei medicale
 1. Supravegherea infectiilor asociate asistentei medicale
 2. Supavegherea accidentlor postexpunere la sange si fluide biologice

 

VI Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.

 

VII Norme privid serviciile de spalatorie în unităţile sanitare

 

VIII Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

 

 1. Amplasarea, construcţia, amenajarea şi funcţionarea unităţilor sanitare.

 

 

 

            BIBLIOGRAFIA:

            Pentru postul de asistent medical in specialitatea generalist din cadrul Sterilizarii:

 1. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 961/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc
 2. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 3. 3. Ordinul Ministerului Sanatatii Nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 

TEMATICA:

 1. Curatenia:

– Definiti, tipuri de produse utilizate, inregistrea operatiunilor

 1. Dezinfectia:

– Pricipii de utilizare a dezinfectantelor in spital

– Nivele de dezinfectie

– Dezinfectia de nivel inalt a aparurii termosensibile

 1. Sterilizarea:

– Pregatirea materialelor pentru sterilizare

– Decontaminare/ dezinfectie (manuala si automata)

– Ambalare: tipuri de ambalaje

– Aparate de sterilizare

– Teste de verificare a eficientei sterilizarii

– Registrul de evidenta al operatiunilor de sterilizare

– Depozitarea materialelor sterile

 1. Precautiuni standard
 2. Precautiile adresate caii de transmitere
 3. Expunerea accidentala a personalului la produse biologice:

–  Atitudinea imediata, inregistrarea si raportarea accidentului de expunere

 1. Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale:
 • Categorii de deseuri rezultate din activiatea medicala
 • Ambalarea deseurilor
 • Depozitatrea si transportul deseurilor rezultate din activiatea medicala
 1. Igiena manilor in unitatile sanitare:
 • Indicatii
 • Tipuri de produse utilizate
 • Tehnici recomandate in functie de nivelul de risc
 1. Infecţii asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:
 • organizarea activitatii de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 • atributiile asistentei de la staţia de sterilizare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors