Informare – acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor

21 decembrie 2020 0
logo-spital.png

Informare pentru personalul angajat al S.C.U.C. “GRIGORE ALEXANDRESCU” Bucureşti, cu privire la modificarea O.U.G. nr. 147/2020

Avȃnd în vedere prevederile Legii nr. 278 din 27 noiembrie 2020 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1166 din 2 decembrie 2020 prin care fost modificat art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspanditii cornavirusului SARS-CoV-2, astfel: “În situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevazute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de baza/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,…. . În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceştia are dreptul la o majorarea acordata, potrivit prezentului anlineat, suplimentar drepturilor salariale cuvenite.”

Astfel că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din O.U.G. nr. 147/2020 modificata,  majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza, se acorda doar în situaţia în care unul dinte părinţi  îşi desfăşoară activitatea în domeniile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, respectiv sunt:  angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din pentitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice.

Ca urmare, incepand cu luna decembrie 2020, salariatii care indeplinesc conditiile pentru majorarea suplimentare a drepturilor salariale trebuie sa depuna la registratura unitatii urmatoarele documente:

  • Cererea care se depune in luna curenta, respectiv incepand cu data de 25 ale lunii pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara (conform modelului anexat la prezenta);
  • Declaratia celuilalt parinte ca nu beneficiaza de acest drept si nici nu se afla in una situațiile prevazute 1 alin. (6) din O.U.G. nr. 147/2020 si prezentate mai sus (conform modelului anexat la prezenta);
  • O copie a certificatul/certificatelor de nastere al/ale copiilor sau a documentului care atesta calitatea parinte, precum si daca este cazul de o copie a certificatului de incadrare in gradul de handicap al copilului;
  • Adeverinta de la unitatea de invatamant unde copii sunt inscrisi, in care sa se precizeze perioada pentru care in unitatea de invatamant respectiva a fost luat decizia de limitare sau suspendare a cursurilor.
  • Adeverinta de la sotie/sot ca nu beneficiaza de acest drept si nici nu se afla in una situațiile prevazute 1 alin. (6) din O.U.G. nr. 147/2020.

Descarca documentele:

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

Sef Serv. R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors