Informare vouchere de vacanta

28 mai 2022 0
logo-spital-1.png

Informare pentru personalul angajat al Spitalului Clinic de Urgenţă Pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti

              Avȃnd în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, de asemenea ţinând cont de prevederilor H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, vă informăm pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă sub formă de vouchere de vacanţă în cuantum de 1450 lei /salariat.

              Vă rugam ca, pȃnă la data de 10 iunie 2022, dacă NU doriţi să beneficiaţi de indemnizaţia de vacanţă sub formă de vouchere de vacanţă, să depuneţi la registratura spitalului o cerere în acest sens, conform modelului ataşat.

 

Descarca documentele:

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

Sef Serv. R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors