Vouchere de Vacanta 2023 – Informare pentru personalul angajat

19 iulie 2023 0
logo-spital-1.png

Avȃnd în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, de asemenea ţinând cont de prevederilor H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, vă informăm pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă sub formă de vouchere de vacanţă în cuantum de 1450 lei /salariat.

 

Vă rugam ca, pȃnă la data de 24 iulie 2023, dacă NU doriţi să beneficiaţi de indemnizaţia de vacanţă sub formă de vouchere de vacanţă, să depuneţi la registratura spitalului o cerere în acest sens, conform modelului ataşat.

Descarca documentele:

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Sef Serv. R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors