Pacienti

Regulamentul de ordine interioară pentru pacienti / aparținători

(extras din Regulamentul Intern al spitalului)

Art. 50 (1) Pacientilor  internaţi și aparținătorilor (după caz) li se aduc la cunoştinţă, la internare, prevederile Regulamentului de ordine interioară care-i privesc şi vor accepta respectarea acestora prin semnarea de luare la cunoştinţă în Acordul pacientului informat aflat în foaia de observaţie.

(2) Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor cuprinde obligaţiile şi drepturile acestora pe perioada internării sau a consultului din ambulatoriu sau din UPU / Camera de Gardă.

(3) Obligatiile  pacienților/aparținătorilor pe timpul internării în compartimentele cu paturi ale spitalului, sunt:     

 1. La internare, să prezinte toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor, cât şi de indicațiile privind tratamentul medical și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
 2. Informarea medicului curant / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării de sănătate a pacientului.
 3. Respectarea conduitei terapeutice și a regulilor de igienă, cooperarea la tratament și investigațiile paraclinice.
 4. Să predea fără întârziere hainele şi încălţămintea de oraș aparținătorilor. Vor fi păstrate în salon numai articole de lenjerie necesară. Depozitarea de bagaje în saloane este interzisă.
 5. Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul spitalului pe care le folosesc pe timpul internării şi folosirea cu grijă si corectă a instalaţiilor electrice sau sanitare la dispozitie, în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului (de către pacient, aparținător sau vizitator).
 6. Este interzisa aducerea de acasa de aparatura electrica de catre apartinatori pentru a fi folosita in salon, cum ar fi fierbatoare electrice, sterilizatoare de uz personal, radiatoare, aeroterme, etc, precum și folosirea oricărui mijloc de producere a flacărei sau a scânteii.
 7. Pe timpul internării, pacienții și aparținătorii vor purta ținuta proprie (pijama, capot) sau cea asigurată de spital iar lenjeria de pat utilizată va fi doar cea a spitalului.
 8. Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală precum si in timpul vizitei echipei medicale in salon.
 9. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada spitalizării fotografierea și filmarea de către aparținători sau pacienți cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
 10. Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandărilor medicului curant. Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare.
 11. Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale unitatii afişate în locuri vizibile.
 12. Programul de vizită este stabilit în condițiile unui cât mai eficient control al siguranței mediului spitalicesc și este de luni până vineri, în intervalul 15.00-17.00 iar în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, 10.00-17.00. Într-un salon cu mai mult de 3 paturi, pot fi vizitați simultan 2 pacienți, de către cel mult 3 persoane, care vor intra pe rând în salon. Pe timpul vizitei, vizitatorii vor purta pelerina și încălțările de protecție și nu se vor așeza pe paturile din salon.
 13. În spital sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc;
 14. Programul de servire a mesei este afișat la avizierul secției. Pacienții vor servi masa la pat dacă sunt nedeplasabili sau în salon.
 15. Discutiile purtate de catre vizitatori și aparținători in spital vor fi facute pe ton calm si in liniste, fara a perturba pe ceilalti pacienti si nici personalul medical.
 16. Pe timpul contravizitei, dacă este necesar să se efectueze o manevră medicală pentru un pacient, aparținătorii vor evacua salonul, asigurând în acest fel desfășurarea în condiții optime a actului medical.
 17. Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatorie. Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia medicului curant iar pacienții vor fi însoțiți de personalul spitalului (în special pacienții cu probleme de deplasare). Părăsirea secției se face doar cu aprobarea personalului sanitar de serviciu (responsabilul de salon) doar pentru deplasarea în curtea spitalului (alei, spațiul verde, chioșcul alimentar sau biserică).
 18. Dacă starea pacientului permite, în timpul dintre vizite și în afara orelor de servire a mesei, conform programului afișat pe secție, pacientul se poate deplasa în curtea spitalului pentru relaxare, fără să părăsească perimetrul spitalului, cu condiția să comunice și să aibă acceptul asistentei șef de secție sau a personalului medical de serviciu.
 19. Se recomandă evitarea consumării de către pacient a alimentelor aduse de acasă fără acordul medicului curant precum și a celor contraindicate de personalul medical. Alimentele pot fi păstrate în frigiderul secției, în pungi etichetate cu numele pacientului și numărul salonului.
 20. Pacienții și aparșinătorii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului curant sau asistentului şef de secţie (personalul sanitar de serviciu), care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.
 21. Pacienții și aparținătorii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea curăţeniei.
 22. Pacienții sunt obligaţi să explice si sa lămurească membrii familiilor lor în legătură cu respectarea cu stricteţe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor referitoare la obligațiile lor pe timpul internării și după externare.
 23. Plecarea din spital a pacientului se realizează doar prin externarea la cerere.

 

(4) Obligatiile  aparținătorilor / pacienților pe timpul consultului în UPU / Camera de Gardă, sunt:     

 1. Să prezinte la ghișeul de prezentare toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
 2. Să respecte conduita terapeutică și regulile de igienă, cooperarea la tratament și informarea medicului / asistentei în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării de sănătate a pacientului.
 3. Să respecte integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului sau al UPU / CG pe care le folosește pe timpul consultațiilor şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispozitie, în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului.
 4. Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
 5. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află la UPU / CG fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
 6. Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu, conform recomandării medicului.
 7. Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale unității afişate la locuri vizibile.
 8. În interiorul și exteriorul clădirii sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.
 9. Pacienții și aparșinătorii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil personalului medical care este obliga să asculte şi să rezolve orice plângere.
 10. Pacienții și aparținătorii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea curăţeniei.

(5) Obligatiile  pacienților/aparținătorilor pe timpul consultului ambulatoriu, sunt:     

 1. Să prezinte medicului curant toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
 2. Să respecte regulile de igienă și să trateze cu maximă seriozitate conduita terapeutică, cooperarea la tratament și informațiile medicului / asistentei în legătură cu evoluţia stării de sănătate a copilului.
 3. Să mențină integritatea bunurilor din patrimoniul ambulatorului şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispoziție (în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului de către copil sau aparținător).
 4. Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
 5. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află în perimetrul ambulatorului fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
 6. Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu, conform recomandării medicului.
 7. Să respecte personalul medical și regulile de ordine interioară ale unității afişate la avizierul ambulatorului.
 8. În interiorul și exteriorul clădirii sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.
 9. Pacienții și aparșinătorii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil personalului medical care este obliga să asculte şi să rezolve orice plângere.
 10. Pacienții și aparținătorii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea curăţeniei.

Locatie

Ambulatoriul de Specialitati „Dorobanti„

© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors