Examen posturi Asistenti medicali, Infirmiere si Ingrijitori – Sectii Clinice si Bloc Operator – Spital

18 mai 2022 0
logo-spital-1.png

––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza examen pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru  urmatoarele posturi:

 • 1 post asistent medical PL medicina generala pentru Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I;
 • 1 post asistent medical PL medicina generala pentru Sectia Clinica Pediatrie I;
 • 1 post asistent medical PL medicina generala pentru Sectia Neurochirurgie;
 • 1 post asistent medical debutant PL medicina generala pentru Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I;
 • 1 post asistent medical debutant PL medicina generala pentru Sectia Neurochirurgie;
 • 1 post asistent medical debutant PL medicina generala pentru Sectia Clinica Pediatrie II;
 • 1 post asistent medical debutant PL medicina generala pentru Blocul operator-Sala operatii Chirurgie I;
 • 1 post asistent medical debutant PL medicina generala pentru Blocul operator-Sala operatii ortopedie pediatrica;
 • 2 posturi de infirmiere debutante pentru Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I;
 • 1 post de infirmiera debutanta pentru Sectia Neurochirurgie;
 • 1 post de infirmiera debutanta pentru Sectia Clinica Pediatrie I;
 • 1 post de infirmiera debutanta pentru Blocul operator-Sala operatii Ortopedie Pediatrica;
 • 1 post de infirmiera debutanta pentru Biberonerie;
 • 1 post de ingrijioare pentru Sectia Chirurgie II;
 • 1 post de ingrijitor pentru Sectia Chirurgie Cardiovasculara-Comp. A.T.I.

 

Examenul se va desfasura un conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1.168 din 15 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata, pentru personalul care a ocupat fara concurs posturi de executie, pe perioada determinata, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic.

 

La examen pot participa doar persoanele care, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, au ocupat fara concurs posturi vacante pe perioada determinata.

 

In vederea participarii la examen candidata va depune dosarul de inscriere la examen la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului de la data de 18.05.2022 pana la data de 20.05.2022 ora 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la examen (conform modelului anexat)
 2. declaratia privind consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (conform modelului anexat);
 3. cazierul judiciar in original;
 4. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii examenului de catre medicul de familie al candidate sau de catre unitatile sanitare abilitate in original;

In cazuri exceptionale, cazierul si adeverinta medicala pot fi aduse in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor finale.

Descarca documentele:

Examenul consta in 2 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • Proba scrisa
 • Proba de interviu

 

            Probele de examen se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI, astfel:

 

            Pentru posturile de asistenti medicali (PL)/asistenti medicali debutanti(PL):

 

 • Proba scrisa in data de 23.05.2022 ora 09,00
 • Interviu in data de 25.05.2022 ora 09,00

 

            Pentru posturile de infirmiere debutante/ingrijitoare:

 

 • Proba scrisa in data de 23.05.2022 ora 13,00
 • Interviu in data de 25.05.2022 ora 13,00

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors