Angajare perioada nedeterminata 39 de posturi de asistent medical – Spital

16 iulie 2021 1
logo-spital.png

Erata:

Rezultate finale:

Proba interviu:

Contestatii

Rezultate:

Rezultat selectie dosare:

–––––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 8 posturi vacante de asistenti medicali principali generalisti (PL), 9,5 posturi vacante de asistenti medicali generalist (PL) si 22 posturi vacante de asistenti medicali debutanti (PL), dupa cum urmeaza:

 • Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I  –  1 post de asistent medical generalist;
 • Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I  –  2 posturi de asistenti medicali debutanti generalisti;
 • Blocul Operator I – Sală de operaţii Chirurgie I – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalisti;
 • Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica II – 3 posturi de asistenti medicali debutanti generalisti;
 • Sectia A.T.I. – 1 post de asistent medical principal generalist;
 • Sectia A.T.I. – 2 posturi de asistenti medicali generalisti;
 • Sectia A.T.I. – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalisti;
 • Compartiment T.I.N.N. – 1 post de asistent medical debutant generalist;
 • Sectia Clinica Terapie Intensiva – Toxicologie – 1 post de asistent medical principal generalist;
 • Sectia ORL – 2 posturi de asistenti medicali principali generalisti;
 • Blocul Operator I – Sală de operaţii Ortopedie – 1 post de asistent medical debutant generalist;
 • Sectia Clinica Pediatrie II – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalisti;
 • Sectia Chirurgie Cardiovasculara – 1 post de asistent medical principal generalist;
 • Sectia Chirurgie Cardiovasculara – 2 posturi de asistenti medicali generalisti;
 • Sectia Chirurgie Cardiovasculara – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalisti;
 • Sectia Neurochirurgie – 5 posturi de asistenti medicali debutanti generalisti;
 • Sectia Neurochirurgie-Compartiment A.T.I. – 1 post de asistent medical principal generalist;
 • Sectia Neurochirurgie-Compartiment A.T.I. – 4 posturi de asistenti medicali generalisti;
 • Compartiment Audiologie – 0,5 post asistent medical generalist;
 • Ambulatoriu Integrat – Cabinet Oftalomologie – 1 post de asistent medical principal generalist;
 • Ambulatoriu Integrat – Laborator Explorarii Functionale – 1 post de asistent medical principal generalist;
 • Ambulatoriu Integrat – Cabinet ORL – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalisti;

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice, conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliul in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru functiile de asistenti medicali principali generalisti (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist sau diploma de absolvire a liceului sanitar sau echivalare;
 • Examen pentru obtinerea gradului principal;
 • Vechime minim 5 ani;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 • Polita de malpraxis.

 

Pentru functiile de asistenti medicali generalisti (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist;
 • Vechime minim 6 luni;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 • Polita de malpraxis.

 

Pentru functiile de asistenti medicali debutanti generalisti (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului sau aviz de principiu al OAMGMAMR.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 19.07.2021 pana la data de 30.07.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului sau aviz de principiu al OAMGMAMR ;
 9. polita de malpraxis ;
 10. chitanta taxa de concurs de 40 lei .

 

Documentele prevazute la punctele b, c, d, h si vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 09.08.2021 ora 09,00
 • Interviu in perioada de 12.08.2021 – 13.08.2021 ora 09,00

 

Nr.  18381 din 14.07.2021

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIA :

Pentru posturile de asistenti medicali generalisti si pentru posturile de asistenti medicali principali generalisti:

 1. Urgente medico-chirurgicale sinteze de L. Titirca . Ed. 2007;
 2. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos de F. Chiru si G. Chiru . Ed. CISOM 2001;
 3. Medicina interna pentru cadre medii de C. Borundel;
 4. Puericultura si pediatrie de E. Chitimia si V. Mihaescu . Ed. INFO-TEAM 1997;
 5. Ordinul MS. Nr. 1101/2016, publicat in MO partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asciciate asistentei medicale in unitatile sanitare ;
 6. Ordinul MS nr. 961/2016 , publicat in MO partea I nr. 681/02.09.2016 – Normelor tehnici privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a delurarii si eficentei procesului de sterilizare;
 7. OUG 144/2008 – ordonanta de urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical , precum si organizarea si functioarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania .

 

TEMATICA :

Pentru posturile de asistenti medicali generalisti si pentru posturile de asistenti medicali principali generalisti:

 1. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos
 2. Administrarea medicamentelor – pe cale orala, injectabila, intrarextala, percutana
 3. Sonde, spalaturi, clisme
 4. Punctii: venosa, toracenteza, punctie articulara, peritonelala, lombara
 5. Biopsia
 6. Recoltarea produselor biologice si patologice
 7. Ingrijirea pre- si postoperatorie
 8. Interventii de urgenta
 9. Pregatirea pacientului pentru tomografie computerizata si rezonanta magnetica nucleara
 10. Valori medii normale ale analizelor de laborator
 11. Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale
 12. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale
 13. Supravegherea pacientului cu drenaj peural

 

 1. Medicina interna pentru cadre medii

1.Supravegherea bolnavului la pat

2.Diagnosticul si tratamentul febrei

 1. Bolile aparatului respirator

3.1 Notiuni de anatomie

3.2 Notiuni de fiziologie

3.3 Notiuni de semiologie

3.4 Rinofaringita

3.5 Faringitele acute

3.6 Laringitele

3.7 Bronsita

3.8 Emfizem pulmonar

3.9 Astmul bronsic

3.10 Pneumonia pneumococica

3.11 Bronhopneumonia

4.0 Chistul hidatic pulmonar

4.1 Pneumotoraxul

4.2 Pleureziile

4.3 Stafilococia pleuropulmonara

4.4 Insuficienta respiratorie acuta

 1. Bolile aparatului cardio-vascular

4.1 Notiuni de anatomie

4.2 Notiuni de fiziologie

4.3 Notiuni de semiologie

4.4 Bolile pericardului

4.5 Bolile congenitale ale inimii

4.6 Tulburarile ritmului cardiac

4.7 Bolile arterelor coronare – cardiopatiile ischemice

4.8 Socul

4.9 Sincopa si lesinul

5.0 Bolile venelor

 1. Bolile aparatului digestiv

5.1 Notiuni de antomie si fiziologie

5.2 Notiuni de semiologie

5.3 Stomatitele

5.4 Refuxul gastro-esofagian

5.5 Gastritele

5.6 Enterocolita acuta

5.7 Sindromul diareic

5.8 Constipatia

5.9 Sindromul de malabsorbtie

6.0 Obstructia intestinala

 1. Polipii colonului .Polipoza
 2. Bolile peritoneului – Peritonitele
 3. Bolile aparatului urinar

8.1 Notiuni de anatomie

8.2 Notiuni de fiziologie

8.3 Notiuni de semiologie

8.4 Glomerulonefrita

8.5 Sindromul nefotic

8.6 Infectia urinara joasa – cistita acuta

8.7 Infectia urinara inalta – pielonefrita

8.8 Insuficienta renala acuta

8.9 Insuficienta renala cronica

8.10 Litiaza

 1. Bolile sangelui si ale oganelor hematopoietice

9.1 Anemiile

9.2 Leucemii si limfoame

9.3 Sindroame hemoragice. Trombocitopenii. Coagulopatii

9.4 Coagularea intravasculara diseminata

9.5 Splenomegaliile

 1. Bolile de colagen

10.1 Lupus eritematos diseminat

10.2 Purpura Henoch Schonlein

10.3 Colagenoza mixta

10.4 Vasculitele

 1. Bolile de nutritie

11.1 Diabetul zaharat

11.2 Hipoglicemiile

11.3 Denutritia

11.4 Hiperlipidemiile

 1. Notiuni de neurologie

12.1 Notiuni de antomie si fiziologie

12.2  Notiuni de semiologie

12.3 Sindroame  vasculare cerebrale

12.4 Bolile infectioase ale sistemului nervos

12.5 Comel

III. Puericultura si pediatrie

 1. Copilul prematur, dismatur si copilul postmatur
 2. Notiuni de crestere si dezvoltare la copilul sanatos pe etape de varsta
 3. Alimentatia sugarului
  • Alimentatia naturala
  • Alimentatia artificiala

3.3 Alimentatia mixta

3.4 Diversificarea alimentatiei sugarului

 1. Atributiile asistentilor medicali in ingrijirea copilului bolnav
 2. Malformatii congenitale care necesita interventie chirurgicala de urgenta
 3. Rahitismul
 4. Sindromul de deshidratare acuta
 5. Icterele la copil
 6. Bronsiolita
 7. Fibroza chistica pulmonara – Mucoviscidoza
 8. Convulsiile
 9. Hidrocefalia
 10. Tuberculoza la copil
 11. Rujeola
 12. Rubeola
 13. Scarlatina
 14. Varicela
 15. Moninucleoza infectioasa
 16. Urgentele medico chirurgicale
 17. Urgentele aparatului respirator
 18. Urgentele aparatului cardiovascular
 19. Urgentele abdominale
 20. Intoxicatiile acute exogene
 21. Urgentele otorinolaringologice
 22. Socul
 23. Urgentele datorate agentilor fizici si chimici

 

 1. Ordinul MS. Nr. 1101/2016, publicat in MO partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asciciate asistentei medicale in unitatile sanitare
 2. Ordinul MS nr. 961/2016 , publicat in MO partea I nr. 681/02.09.2016 – Normelor tehnici privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a delurarii si eficentei procesului de sterilizare;

One comment

 • Minciu cristina

  17 iulie 2021 at 17:58

  Va rog frumos, posturi pt asistent farmacist nu sunt disponibile??

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors