Anunt privind concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante la Spital

17 mai 2023 0

ANUNŢ privind concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

             Având în vedere O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 415/15.05.2023, prin prezenta vă informăm că procedura de ocupare a posturilor vacante evidențiate în urmatoarele anunțuri:

nr. 12424/28.04.2023 pentru ocuparea unui post de medic dentist-cu drept de libera practica din cadrul Ambulatorilui Integrat;

nr.  12427/28.04.2023 pentru ocuparea 3 posturi de medici specialisti confirmati in specialitatea radiologie-imagistica medicala; din cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala;

– nr. 12428/28.04.2023 pentru ocuparea 3 posturi de infirmiere din cadrul Unitatii de Primire Urgente;

NU pot continua dat fiind faptul că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. IV alin. (6) din O.U.G. nr. 34/12.05.2023 potrivit căruia: „Pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului privind concursul”.

Descarca documentul

MANAGER

  Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

  Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. Spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors