Concurs post Biolog principal – Bacteriologie medicala – Laborator analize medicale

8 octombrie 2021 0
logo-spital-1.png

Situatie dosare:

Afisare rezultat situatie dosare medici

–––––––––––-

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti organizeaza concurs potrivit prevederilor OMS nr. 869/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea a unui post vacant cu norma intreaga de biolog principal in specialitatea bacteriologie medicala pentru Laboratorul de Analize Medicale.

 

Conditii de inscriere :

 • Studii: superioare absolvite cu diploma de licenta de biolog;
 • Examen de biolog principal in specialitatea bacteriologie medicala;
 • Mimin 5 ani vechime ca specialist in sectorul sanitar.

 

Concursul va consta in urmatoarele probe si se sutin in urmatoarea ordine :

 1. Analizarea si evaluarea activitatii profesionale stiintifice;
 2. Proba scrisa;
 3. Proba clinica sau practica.

 

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 1. cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;
 2. copia xerox de pe diploma de biolog si adeverinta/certificatul de de confirmare in gradul profesional;
 3. copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
 4. dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455 alin. (1) lit. e sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru medici, iar pentru biolog, biochimist si chimist dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la ordin;
 6. cazierul judicar;
 7. certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul care candideaza;
 8. chitanta de plata a taxei de concurs;
 9. copia actului de identitate in termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei.

 

Documentele prevazute la lit.  d), f) si g) sunt valabile trei luni si se depun in termen de valabilitate.

Unitatea acorda lunar indemnizatie de hrana.

Tematica si bibliografia de concurs este cea pentru examenul de biolog specialist in specialitatea

postului scos la concurs afisata pe site-ul Ministerul Sanatatii, atasata la prezentul anunt.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul  R.U.N.O.S. al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucuresti, telefon: 021/3169366 int. 137 .

Inscrierile se vor face in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt in ziarul “Viata Medicala “, iar in cazul in care ultima zi de inscriere coincide cu o zi nelucratoare, candidatii vor putea depune dosarele de inscriere inclusiv in prima zi lucratoare dupa expirarea celor 15 zile.

Concursul se organizeaza in perioada cuprinsa inte 31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata medicala”

Anunt publicat in ziarul “Viata Medicala “ nr. 40/08.10.2021

 

Nr. 27391 din 08.10.2019

 

                                   MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors