Concurs posturi Asistenti medicali, tehnician dentar, gipsar – Spital

17 iunie 2022 1
logo-spital-1.png

–––––––––-

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 1 post vacant de asistent medical principal generalist (S), 5 posturi vacante de asistenti medicali principali generalisti (PL), 9 posturi vacante de asistenti medicali generalist (PL), 2 posturi vacante de asistenti medicali debutanti (S), 11 posturi vacante de asistenti medicali debutanti (PL), 1 post vacant de tehnician dentar (PL) si 1 post vacant de gipsar debutant (M), dupa cum urmeaza :

 

 • Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I  –  1 post de asistent medical principal generalist (S);
 • Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I  –  1 post de asistent medical generalist (PL);
 • Sectia Clinica Ortopedie Pediatrica – 1 post de asistent medical debutant generalist (PL);
 • Blocul Operator I – Sală de operaţii Ortopedie Pediatrica – 1 post de asistent medical debutant generalist (PL);
 • Sectia Clinica Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva – 1 post de asistent medical principal generalist (PL);
 • Sectia Clinica Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva – 1 post de asistent medical generalist (PL);
 • Sectia Clinica Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva – 1 post de asistent medical debutant generalist (PL);
 • Sectia ORL – 1 post de asistent medical debutant generalist (PL);
 • Sectia Cardiologie – 1 post de asistent medical generalist (PL);
 • Sectia Cardiologie – 1 post de asistent medical debutant generalist (PL);
 • Sectia Chirurgie Cardiovasculara 4 posturi de asistenti medicali principali generalisti (PL);
 • Sectia Chirurgie Cardiovasculara – 5 posturi de asistenti medicali generalist (PL);
 • Blocul Operator IV- Sală de operaţii Neurochirurgie – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalist (S);
 • Blocul Operator IV- Sală de operaţii Neurochirurgie – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalist (PL);
 • Blocul Operator IV- Sală de operaţii Neurochirurgie –1 post de asistent medical generalist (PL);
 • Camera de garda ortopedie si traumatologie-sala gisp – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalist (PL);
 • Camera de garda ortopedie si traumatologie-sala gips – 1 post gipsar debutant (M):
 • Biberonerie – 1 post de asistent medical debutant generalist (PL);
 • Cabinet de Pediatrie  din cadrul Ambulatoriului Integrat 1 post de asistent medical debutant generalist (PL);
 • Cabinet de Stomatologie  din cadrul Ambulatoriului Integrat 1 post de tehnician dentar (PL).

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice, conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

 

Conditii generale de participare la concurs/examen:

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliul in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

               Conditii specifice de participare la concurs/examen:

Pentru functia de asistent medical principal generalist (S):

 • Diploma de licenta in specialitatea generalist;
 • Examen pentru obtinerea gradului principal;
 • Vechime minim 5 ani;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 • Polita de malpraxis.

 

Pentru functiile de asistenti medicali principali generalisti (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist sau diploma de absolvire a liceului sanitar sau echivalare;
 • Examen pentru obtinerea gradului principal;
 • Vechime minim 5 ani;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 • Polita de malpraxis.

 

Pentru functiile de asistenti medicali generalisti (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist;
 • Vechime minim 6 luni;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 • Polita de malpraxis.

 

Pentru functiile de asistenti medicali debutanti generalisti (S):

 • Diploma de licenta in specialitatea generalist;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului si/sau aviz de principiu al OAMGMAMR.

 

Pentru functiile de asistenti medicali debutanti generalisti (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului si/sau aviz de principiu al OAMGMAMR.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 20.06.2022 pana la data de 01.07.2022 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului sau aviz de principiu al OAMGMAMR ;
 9. polita de malpraxis ;
 10. chitanta taxa de concurs de 40 lei .

 

Documentele prevazute la punctele b, c, d, h si vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

 • Proba scrisa in data de 12.07.2022 ora 09,00
 • Interviu in perioada de 18.07.2022 – 19.07.2022 ora 09,00

 

Nr. 16.705 din 16.06.2022

 

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru posturile de asistenti medicali principali generalist (S/PL), pentru posturile de asistenti medicali generalisti (PL) si pentru posturile de asistenti medicali debutanti generalisti (S/PL):

 1. Urgente medico-chirurgicale sinteze de L. Titirca . Ed. 2007;
 2. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos de F. Chiru si G. Chiru . Ed. CISOM 2001;
 3. Medicina interna pentru cadre medii de C. Borundel;
 4. Puericultura si pediatrie de E. Chitimia si V. Mihaescu . Ed. INFO-TEAM 1997;
 5. Ordinul MS. Nr. 1101/2016, publicat in MO partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asciciate asistentei medicale in unitatile sanitare ;
 6. Ordinul MS nr. 961/2016 , publicat in MO partea I nr. 681/02.09.2016 – Normelor tehnici privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a delurarii si eficentei procesului de sterilizare;
 7. OUG 144/2008 – ordonanta de urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical , precum si organizarea si functioarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania .

 

TEMATICA:

Pentru posturile de asistenti medicali principali generalist (S/PL), pentru posturile de asistenti medicali generalisti (PL) si pentru posturile de asistenti medicali debutanti generalisti (S/PL):

 

 1. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos
 1. Administrarea medicamentelor – pe cale orala, injectabila, intrarextala, percutana
 2. Sonde, spalaturi, clisme
 3. Punctii: venosa, toracenteza, punctie articulara, peritonelala, lombara
 4. Biopsia
 5. Recoltarea produselor biologice si patologice
 6. Ingrijirea pre- si postoperatorie
 7. Interventii de urgenta
 8. Pregatirea pacientului pentru tomografie computerizata si rezonanta magnetica nucleara
 9. Valori medii normale ale analizelor de laborator
 10. Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale
 11. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale
 12. Supravegherea pacientului cu drenaj peural

 

 1. Medicina interna pentru cadre medii

1.Supravegherea bolnavului la pat

2.Diagnosticul si tratamentul febrei

 1. Bolile aparatului respirator

3.1 Notiuni de anatomie

3.2 Notiuni de fiziologie

3.3 Notiuni de semiologie

3.4 Rinofaringita

3.5 Faringitele acute

3.6 Laringitele

3.7 Bronsita

3.8 Emfizem pulmonar

3.9 Astmul bronsic

3.10 Pneumonia pneumococica

3.11 Bronhopneumonia

4.0 Chistul hidatic pulmonar

4.1 Pneumotoraxul

4.2 Pleureziile

4.3 Stafilococia pleuropulmonara

4.4 Insuficienta respiratorie acuta

 1. Bolile aparatului cardio-vascular

4.1 Notiuni de anatomie

4.2 Notiuni de fiziologie

4.3 Notiuni de semiologie

4.4 Bolile pericardului

4.5 Bolile congenitale ale inimii

4.6 Tulburarile ritmului cardiac

4.7 Bolile arterelor coronare – cardiopatiile ischemice

4.8 Socul

4.9 Sincopa si lesinul

5.0 Bolile venelor

 1. Bolile aparatului digestiv

5.1 Notiuni de antomie si fiziologie

5.2 Notiuni de semiologie

5.3 Stomatitele

5.4 Refuxul gastro-esofagian

5.5 Gastritele

5.6 Enterocolita acuta

5.7 Sindromul diareic

5.8 Constipatia

5.9 Sindromul de malabsorbtie

6.0 Obstructia intestinala

 1. Polipii colonului .Polipoza
 2. Bolile peritoneului – Peritonitele
 3. Bolile aparatului urinar

8.1 Notiuni de anatomie

8.2 Notiuni de fiziologie

8.3 Notiuni de semiologie

8.4 Glomerulonefrita

8.5 Sindromul nefotic

8.6 Infectia urinara joasa – cistita acuta

8.7 Infectia urinara inalta – pielonefrita

8.8 Insuficienta renala acuta

8.9 Insuficienta renala cronica

8.10 Litiaza

 1. Bolile sangelui si ale oganelor hematopoietice

9.1 Anemiile

9.2 Leucemii si limfoame

9.3 Sindroame hemoragice. Trombocitopenii. Coagulopatii

9.4 Coagularea intravasculara diseminata

9.5 Splenomegaliile

 1. Bolile de colagen

10.1 Lupus eritematos diseminat

10.2 Purpura Henoch Schonlein

10.3 Colagenoza mixta

10.4 Vasculitele

 1. Bolile de nutritie

11.1 Diabetul zaharat

11.2 Hipoglicemiile

11.3 Denutritia

11.4 Hiperlipidemiile

 1. Notiuni de neurologie

12.1 Notiuni de antomie si fiziologie

12.2  Notiuni de semiologie

12.3 Sindroame  vasculare cerebrale

12.4 Bolile infectioase ale sistemului nervos

12.5 Comel

III. Puericultura si pediatrie

 1. Copilul prematur, dismatur si copilul postmatur
 2. Notiuni de crestere si dezvoltare la copilul sanatos pe etape de varsta
 3. Alimentatia sugarului
  • Alimentatia naturala
  • Alimentatia artificiala

3.3 Alimentatia mixta

3.4 Diversificarea alimentatiei sugarului

 1. Atributiile asistentilor medicali in ingrijirea copilului bolnav
 2. Malformatii congenitale care necesita interventie chirurgicala de urgenta
 3. Rahitismul
 4. Sindromul de deshidratare acuta
 5. Icterele la copil
 6. Bronsiolita
 7. Fibroza chistica pulmonara – Mucoviscidoza
 8. Convulsiile
 9. Hidrocefalia
 10. Tuberculoza la copil
 11. Rujeola
 12. Rubeola
 13. Scarlatina
 14. Varicela
 15. Moninucleoza infectioasa

 

 1. Urgentele medico chirurgicale
 2. Urgentele aparatului respirator
 3. Urgentele aparatului cardiovascular
 4. Urgentele abdominale
 5. Intoxicatiile acute exogene
 6. Urgentele otorinolaringologice
 7. Socul
 8. Urgentele datorate agentilor fizici si chimici

 

 1. Ordinul MS. Nr. 1101/2016, publicat in MO partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asciciate asistentei medicale in unitatile sanitare
 2. Ordinul MS nr. 961/2016 , publicat in MO partea I nr. 681/02.09.2016 – Normelor tehnici privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a delurarii si eficentei procesului de sterilizare.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru postul de tehnician dentar (PL):

 1. Randasu I – Tehnologia protezelor dentare , Editura Medicala, Bucureşti, 1983;
 2. Gaucan C – Cartea tehnicianului dentar, Editura Medicala, Bucuresti, 1999;
 3. Ordinul M.S. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale în unităţile sanitare;
 4. Pop Silvia – Aparate ortodontice, Editura University Press, 2018.

 

TEMATICA:

Pentru postul de tehnician dentar (PL):

 1. Etiologia si clasificarea edentatiei partiale;
 2. Morfofiziologia campului protetic in edentatia partial;
 3. Elemente componente ale protezei partiale acrilice;
 4. Elementele de mentinere, sprijin si stabilizare ale protezelor acrilice;
 5. Amprenta in edentatia partiala;
 6. Macheta protezei partiale acrilice;
 7. Elemente componente ale protezei scheletate;
 8. Elementele de mentinere, sprijin si stabilizare ale protezei scheletate;
 9. Etapele de realizare ale protezei partiale scheletate;
 10. Reparatii ale protezelor partiale;
 11. Fazele clinice de realizare a protezelor totale;
 12. Aplicarea protezelor totale in cavitatea orala;
 13. Mijloace de stabilizare a protezelor partiale imediate;
 14. Avantajele restaurarii imediate a arcadelor dentare;
 15. Aparate ortodontice mobilizabile;
 16. Cerurile dentare;
 17. Materiale de amprenta in medicina dentara;
 18. Materiale utilizate pentru amprentare in protezarea imediata;
 19. Aliaje metalice in medicina dentara;
 20. Masuri de protectia muncii in laboratorul de tehnica dentara;
 21. Supravegherea, prevenirea şi controlul  infecţiilor nozocomiale în unităţile sanitare;

 

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru postul de gipsar debutant:

 1. Manual de biologie clasa a-XI-a,Capitolul 4, pagina 63-69, autori Ionel Roșu, Calin Istrate, Aurel Ardelean – Editura Corint Educational
 2. Dr. Adela Chiru, Dr.Danau Razvan Alexandru – Managementul îngrijirii pacientului, ghid clinic Cap XIV, XV, XVI (pansamente, bandaje, aparate gipsate) Editura Cison
 3. Ordinul 1226/2012 -privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naționala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

3  .Ordinul M.S. 1101/2016-pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare

 1. Ordinul M.S. 1761/03.09.2021-pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitățile sanitare

 

TEMATICA:

Pentru postul de gipsar debutant

 1. Noțiuni generale despre aparatele gipsate:

– condiții îndeplinite de aparatele gipsate pentru a asigura imobilizarea

– imobilizarea in entorse, fracturi

– tipuri de imobilizare

 1. Pansamente
 2. Bandaje
 3. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitati medicale
 4. Norme de supraveghere, prevenire si control a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare
 5. Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitățile sanitare
 6. Anatomia si patologia sistemului osteo-articular. Fracturi, entorse , luxatii

One comment

 • Mateescu Adina

  4 iulie 2022 at 13:02

  Bună ziua! Când se va afișa tabelul cu selecția dosarelor? Va mulțumesc!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors