Anunț privind rezultatul procedurii de selecție în cadrul Programului Provocări în sănătatea publică la nivel european

22 martie 2021 0
IMG-20210304-WA0000.jpg

În conformitate cu prevederile:

  • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • Procedurii de selecție

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, din București anunță rezultatul procedurii de selectare partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect:

Programul de finanțare: Provocări în sănătatea publică la nivel european, finanțat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021

Apelul  de  proiecte:  Îmbunătățirea  accesului  la  serviciile  de  sănătate  pentru  grupurile vulnerabile, inclusiv Romii

Titlul proiectului: Dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși

În cadrul procesului de selecție parteneri a fost depus un singur dosar de către Asociația Națională pentru Protecția pacienților.

Rezultatul procesului de evaluare și selectare a potențialilor parteneri, conform Grilei de evaluare, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, este:

Nr.crt Denumire entitate Punctaj obținut Rezultat selectare
1 Asociația Națională pentru Protecția Pacienților 75 puncte Admis

 

Concluzii:

Partenerul selectat în vederea depunerii și implementării proiectului cu titlul: Dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși este: Asociația Națională pentru Protecția Pacienților.

 

Președinte comisie,

Prof.univ.dr. Dan Mircea Enescu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors