Angajare perioada nedeterminata posturi asistent medical radiologie – imagistica medicala

27 iulie 2021 0
logo-spital.png

Rezultate

Rezultate proba scrisa:

Erata

Selectie dosare:

–––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele posturi, dupa cum urmeaza:

 • 3 posturi vacante de asistenti medicali principali in specialitatea radiologie (PL) pentru Laborator de radiologie – imagistica medicala;
 • 1 post vacant de asistent medical principal in specialiatea generalist (PL) pentru Compartimentul Angiografie si Cardiologie Interventionala;
 • 3 posturi vacante de asistenti medicali in specialitatea radiologie (PL)  pentru Laborator de radiologie – imagistica medicala;
 • 3 posturi vacante de asistenti medicali debutanti in specialitatea radiologie (PL) pentru Laborator de radiologie – imagistica medicala.

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice, conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliul in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Pentru functiile de asistenti medicali principali radiologie/generalist (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea radilogie/generalist sau diploma de absolvire a liceului sanitar sau echivalare;
 • Examen pentru obtinerea gradului principal;
 • Vechime minim 5 ani;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 • Polita de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru functiile de asistenti medicali in specialitatea radiologie (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea radiologie;
 • Vechime minim 6 luni ca asistent medical;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului
 • Polita de malpraxis

 

Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru functiile de asistenti medicali debutanti in specialitatea radiologie (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea radiologie;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului si/sau aviz de principiu al OAMGMAMR.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 26.07.2021 pana la data de 09.08.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea condtitiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 9. polita de malpraxis
 10. chitanta taxa de concurs de 40 lei.

 

Documentele prevazute la punctele b, c, d, h si i vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Descarca documentele:

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

           

 • Proba scrisa in data de 23.08.2021 ora 09,00
 • Interviu in perioada de 26.08.2021 ora 9,00 si 27.08.2021 ora 09,00

 

Nr.19177  din 22.07.2021

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

BIBLIOGRAFIA :

Pentru posturile de asistenti medicali in specialitatea radiologie:

 1. Manual de tehnica radiologica, sub redactia Mihai Lungeanu, Editura Medicala, Bucuresti 1988, Cap. 1,2,3,6,7,9,13,16,17.8.1,18,19,20;
 2. Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002;
 3. Norme de Securitate radiologica in practicile de radiolpgie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11), aprobate in Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003;
 4. Ordinul nr. 291/27.08.2001 pentru modificarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, (NSR-27), aprobate prin in Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003
 5. OMS nr. 1540/11.12.2006 publicat in M.O., Partea I nr. 3 din 03.01.2007 privind aprobarea Reglementarilor specific referitoare la expunerea medicaka in radiologia pediatrica;
 6. Normativ de acordare si utilizer a echipamentelor individuale de protective la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat MO al Romaniei Partea I nr. 107 din 02.02.2004.

 

TEMATICA :

Pentru posturile de asistenti medicali in specialitatea radiologie:

 1. Radiaţia X
 2. Utilizarea radiaţiilor X in Radiodiagnostic; aparatul de radiografie
 3. Formarea imaginii radiologice
 4. Norme de radioprotectie in radiologia de diagnostic si interventional
 5. Examenul radilogic al aparatului respirator, al aparatului cardiovascular si al toracelui osos
 6. Examenul radilogic al aparatului digestiv si al aparatului urinar
 7. Examenul radilogic al carniului de ansamblu, al craniului visceral si al coloanei vertebrale
 8. Examenul radilogic al membrelor si centurilor

 

BIBLIOGRAFIA :

Pentru postul de asistent medical principal in specialitatea generalist:

 1. Urgente medico-chirurgicale sinteze de L. Titirca . Ed. 2007;
 2. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos de F. Chiru si G. Chiru . Ed. CISOM 2001;
 3. Medicina interna pentru cadre medii de C. Borundel;
 4. Puericultura si pediatrie de E. Chitimia si V. Mihaescu . Ed. INFO-TEAM 1997;
 5. Ordinul MS. Nr. 1101/2016, publicat in M.O. partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor ascociate asistentei medicale in unitatile sanitare ;
 6. Ordinul M.S. nr. 961/2016 , publicat in MO partea I nr. 681/02.09.2016 – Normelor tehnici privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a delurarii si eficentei procesului de sterilizare;
 7. OUG 144/2008 – ordonanta de urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical , precum si organizarea si functioarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania .

 

TEMATICA :

Pentru postul de asistent medical principal in specialitatea generalist:

 1. Administrarea medicamentelor – pe cale orala, injectabila, intrarectala, percutana
 2. Sonde, spalaturi, clisme
 3. Punctii: venosa, toracenteza, punctie articulara, peritonelala, lombara
 4. Biopsia
 5. Recoltarea produselor biologice si patologice
 6. Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale
 7. Diagnosticul si tratamentul febrei
 8. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale
 9. Valori medii normale ale analizelor de laborator
 10. Ingrijirea pre- si postoperatorie
 11. Pregatirea si instalarea anesteziei, monitorizarea pacientului sub anestezie
 12. Pregatirea pacientului pentru investigatii imagistice
 13. Supravegherea bolnavului la pat
 14. Supravegherea pacientului cu drenaj peural
 15. Interventii de urgenta
 16. Notiuni de anatomie
 17. Notiuni de fiziologie
 18. Notiuni de semiologie
 19. Pneumotoraxul
 20. Pleureziile
 21. Insuficienta respiratorie acuta
 22. Bolile pericardului
 23. Bolile congenitale ale inimii
 24. Tulburarile ritmului cardiac
 25. Bolile arterelor coronare – cardiopatiile ischemice
 26. Socul, Sincopa si lipotimia
 27. Insuficienta renala acuta
 28. Sindroame hemoragice. Trombocitopenii. Coagulopatii
 29. Sindroame vasculare cerebrale
 30. Comele
 31. Copilul prematur, dismatur si copilul postmatur
 32. Notiuni de crestere si dezvoltare la copilul sanatos pe etape de varsta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors