Anunt examen promovare Asistent / Infirmier Debutant – Asistent PL / Infirmier

23 mai 2024 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

–––––––––

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 din 8 noiembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examenul de promovare in grad sau treapa imediat superioare a personalului incadrat in functiile de asistenti medicali debutanti in specialitatea medicina generala si in functiile de infirmiere debutante din cadrul spitalului, astfel:

– din functiile de:

 • Asistenti medicali debutanti PL in functiile de Asistenti  medicali PL
 • Infirmiere debutante in functiile de Infirmiere

 

 

Condiţii de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare candidatii trebuie sa aibe o vechimea de cel putin 6 luni.

Probele de examen:

Examenul de promovare se desfasoara in baza raportului de evaluare intocmit atat de indrumatorul sarariatului debutant, conform Anexei nr. 7 din H.G. nr. 1336, cat si in baza raporului de evaluare intocmit de catre salariatul debutant, conform Anexei nr. 8 din H.G. nr. 1336 si va consta in sustinerea unui interviu, fata in fata cu comisia de examinare la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 

 • In data de 11 iunie 2024 ora 1300 pentru functiile de asistenti medicali debutanti in specialitatea medicina generala;
 • In data de 12 iunie 2024 ora 1300pentru functiile de infirmiere debutante.

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la examenul de promovare in grad/trepta profesionala imediat superioara, functiilor de debutant, la Serviciul R.U.N.O.S., in perioada 27 mai 2024 – 31 mai 2024.

Dosarele de inscriere la examenul de promovare trebuie sa contina urmatorele documente:

– formular de inscriere (Anexa nr. I);

–  pentru asiatenti medicali denutanti: copie diploma de bacalaureat si copie diploma de scoala sanitara

posliceala;

– pentru infirmiere debutante: copie certificatului de infirmiera;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

– adeverinta eliberata de angajator din care sa reiesa vechimea in specialitatea postului, pentru gradul sau treapta profesionala in care promoveaza, prevazuta de Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in mod original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv  31.05.2024, ora 12,00.

La examen pot participa numai angajatii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, care indeplinesc conditiile de promovare.

Descarca documentele:

Examenul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

– depunerea dosarelor de examen in perioada  27 mai 2024 – 31 mai 2024, ora 12,00;

interviul:

in data de 11 iunie 2024 ora 1300 pentru functiile de asistenti medicali debutanti;

in data de 12 iunie 2024 ora 1300pentru functiile de infirmiere debutante.

 

– comunicarea rezultatelor obtinute la interviu 13 iunie 2024;

– contestatii la rezultatele la interviu  14 iunie 2024, pana la ora 12,00;

– afisarea rezultatelor la contestatii 17 iunie 2024;

– afisarea rezultatelor finale 18 iunie 2024.

Punctajul acordat este de  maxim 100 puncte.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru asistent medical debutant in specialitatea medicina generala:

 BIBLIOGRAFIE:

 1. TEHNICI DE EVALUARE si ingrijiri acordate de asistentii medicali – GHID DE NURSING – LUCRETIA TITIRCA, Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA;
 2. INGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENTILOR DE CATRE ASISTENTII MEDICALI – MANUAL PENTRU COLEGIILE SI SCOLILE POSTLICEALE SANITARE- LUCRETIA TITIRCA, Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA;
 3. URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE – LUCRETIA TITIRCA;
 4. GHID DE NURSING -LUCRETIA TITIRCA, Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA;
 5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1101/2016 ,privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
 6. Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie ,procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor,in functie de nivelul de risc,metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;

 

   TEMATICA:

 1. Punctii
 2. Recoltarea produselor biologice si patologice
 3. Sondaje, spalaturi, clisme
 4. Administrearea medicamentelor
 5. Pregatirea preoperatorie
 6. Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice
 7. Convulsiile
 8. Urgentele aparatului respirator
 9. Urgentele aparatului cardiovascular

 

 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru infirmiera debutanta:

BIBLIOGRAFIE:

 1. Cursuri pentru infirmiere;
 2. Ordinul M.S. nr. 1101/2016, publicat in M.O – privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
 3. Ordinul M.S nr. 1761/2021, publicat in MO – Norme, tehnici privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
 4. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, publicat in M.O partea I nr. 855/18.12.2012 – Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala si metodologia de culegere a datelor pentru baza de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

 

 

TEMATICA:

 1. Ordinea operatiunilor si metodele pentru curatenie.
 2. Substantele folosite in procesul de curatenie.
 3. Reguli privind efectuarea curateniei.
 4. Ritmicitatea operatiunilor de curatenie.
 5. Ustensile pentru curatenie.
 6. Dezinfectia, dezinsectia in unitatiile sanitare
 7. Metode folosite pentru dezinfectie.
 8. Reguli generale ale dezinfectiei.
 9. Circuite functionele.
 10. Notiunea de infectie nozocomiala.
 11. Precautiuni universale si aplicarea lor.

 

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Financiar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors