Examen promovare Asistent Medical Debutant Radiologie

23 mai 2024 0
logo-spital-1.png

Afisare rezultate:

––––––––-

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 din 8 noiembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si a Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examenul de promovare in grad sau treapa imediat superioare a personalului incadrat in functiile de asistenti medicali debutanti in specialitatea radiologie din cadrul spitalului, astfel:

 

– din functiile de:

 • Asistenti medicali debutanti în specialitatea radiologie (PL) in functiile de Asistenti  medicali în specialitatea radiologie (PL)

 

Condiţii de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare candidatii trebuie sa aibe o vechimea de cel putin 6 luni.

Probele de examen:

Examenul de promovare se desfasoara in baza raportului de evaluare intocmit atat de indrumatorul sarariatului debutant, conform Anexei nr. 7 din H.G. nr. 1336, cat si in baza raporului de evaluare intocmit de catre salariatul debutant, conform Anexei nr. 8 din H.G. nr. 1336 si va consta in sustinerea unui interviu, fata in fata cu comisia de examinare la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 

 • In data de 11 iunie 2024 ora 1000 pentru functiile de asistenti medicali debutanti în specialitatea radiologie;

 

Candidatii vor depune dosarele de participare la examenul de promovare in grad/trepta profesionala imediat superioara, functiilor de debutant, la Serviciul R.U.N.O.S., in perioada 27 mai 2024 – 31 mai 2024.

Dosarele de inscriere la examenul de promovare trebuie sa contina urmatorele documente:

– formular de inscriere (Anexa nr. I);

–  pentru asiatenti medicali denutanti: copie diploma de bacalaureat si copie diploma de scoala sanitara

posliceala;

– pentru infirmiere debutante: copie certificatului de infirmiera;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

– adeverinta eliberata de angajator din care sa reiesa vechimea in specialitatea postului, pentru gradul sau treapta profesionala in care promoveaza, prevazuta de Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

 

Copiile de pe actele mentionate vor fi prezentate si in mod original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Dosarele de inscriere vor fi depuse in volum complet, personal pana la data limita, respectiv  31.05.2024, ora 12,00.

La examen pot participa numai angajatii din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, care indeplinesc conditiile de promovare.

Descarca documentele:

Examenul se va desfasura la sediul unitatii, astfel:

– depunerea dosarelor de examen in perioada  27 mai 2024 – 31 mai 2024, ora 12,00;

interviul:

in data de 11 iunie 2024 ora 1300 pentru functiile de asistenti medicali debutanti;

 

– comunicarea rezultatelor obtinute la interviu 13 iunie 2024;

– contestatii la rezultatele la interviu  14 iunie 2024, pana la ora 12,00;

– afisarea rezultatelor la contestatii 17 iunie 2024;

– afisarea rezultatelor finale 18 iunie 2024.

Punctajul acordat este de  maxim 100 puncte.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 • Tematica si bibliografia necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru asistent medical debutant in specialitatea radiologie:

 BIBLIOGRAFIE:

 1. Manual de tehnica radiologica, sub redactia Mihai Lungeanu, Editura Medicala, Bucuresti 1988, Cap. 1,2,3,6,7,9,13,16,17.8.1,18,19,20;
 2. Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 446 bis din 25 iunie 2002;
 3. Norme de securitate radiologica in practicile de radiolpgie de diagnostic si radiologie interventionala (NSR-11), aprobate in Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003;
 4. Ordinul nr. 291/27.08.2001 pentru modificarea Normelor de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, (NSR-27), aprobate prin in Ordinul presedintelui CNCAN nr. 173/16.10.2003 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 924/23.12.2003;
 5. OMS nr. 1540/11.12.2006 publicat in M.O., Partea I nr. 3 din 03.01.2007 privind aprobarea Reglementarilor specific referitoare la expunerea medicaka in radiologia pediatrica;
 6. Normativ de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie la radiatii ionizante (NSR-15), aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 421 din 22.12.2004 si publicat MO al Romaniei Partea I nr. 107 din 02.02.2005.

 

   TEMATICA:

 1. Radiaţia X
 2. Utilizarea radiaţiilor X in Radiodiagnostic; aparatul de radiografie
 3. Formarea imaginii radiologice
 4. Norme de radioprotectie in radiologia de diagnostic si interventional
 5. Examenul radilogic al aparatului respirator, al aparatului cardiovascular si al toracelui osos
 6. Examenul radilogic al aparatului digestiv si al aparatului urinar
 7. Examenul radilogic al carniului de ansamblu, al craniului visceral si al coloanei vertebrale
 8. Examenul radilogic al membrelor si centurilor

 

MANAGER,

Prof. Dr. Alexandru Ulici

 

Director Financiar-Contabil,

Ec. Victoria Gusianu

 

Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Ref. spec. Ganea Cristina


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors