Concurs angajare Asistent Medical – Laborator Analize Medicale si Anatomie Patologica

14 septembrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultat final:

Rezultat proba interviu:

Rezultat proba scrisa:

Selectie dosare:

–––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU“, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui  post vacant de asistent medical principal in specialitatea laborator (PL) si  a 3 posturi  vacante de asistenti medicali in specialitatea laborator (PL), dupa cum urmeaza :

 

Laborator Analize Medicale  –  1 post de asistent medical principal specialitatea laborator (PL);

Laborator Analize Medicale  –  2 posturi de asistenti medicali specialitatea laborator (PL);

Serviciul de Anatomie Patologica – 1 post de asistent medical specialitatea laborator (PL);

 

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape :

 

 • Selectia dosarelor de inscriere
 • Proba scrisa
 • Interviu

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice, conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel:

 

Conditii generale de participare la concurs :

 • Are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliul in Romania;
 • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu;
 • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea .

 

Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru functia de asistent medical principal in specialitatea laborator (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea laborator sau diploma de absolvire a liceului sanitar sau echivalare;
 • Examen pentru obtinerea gradului principal;
 • Vechime minim 5 ani;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 • Polita de malpraxis.

 

Pentru functia de asistent medical in specialitatea laborator (PL):

 • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea laborator;
 • Vechime minim 6 luni;
 • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 • Polita de malpraxis.

 

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 15.09.2021 pana la data de 28.09.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00,  Vineri intre orele 07,30 – 10,00  si va contine urmatoarele documente:

 

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
 9. polita de malpraxis ;
 10. chitanta taxa de concurs de 40 lei .

 

Documentele prevazute la punctele b, c, d, h si i vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

 

 

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

 

            Pentru postul de asistent medical din cadrul Serviciului de Anatomie Patologica:

 • Proba scrisa in data de 14.10.2021 ora 09,00
 • Interviu in data de 20.10.2021 ora 09,00

 

Pentru posturile de asistent medical principal/asistenti medicali din cadrul Laboratorului de Analize Medicale:

 • Proba scrisa in data de 14.10.2021 ora 09,00
 • Interviu in data de 20.10.2021 ora 11,00

Descarca documentul:

 

Nr. 24284  din 13.09.2021

 

MANAGER ,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIA:

Pentru postul de asistent medical in specialitatea laborator din cadrul Serviciului de Anatomie Patologica:

 1. Laurentiu Mogoanta, Claudia Valentina Georgescu, Carmen Florina Popescu, Adriana Badulescu, MihaelaHincu- Ghid de tehnici de histologie, citologie si imunohistochimie – editura Medicala Universitara Craiova;
 2. Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transpalantului si Norme metodologice de aplicare a legii 104/2003 cu modificarile si competarile ulterioare;
 3. Ghid national de biosiguranta pentru Laboratoarele Medicale – 2005 Ministerul Sanatatii;
 4. Ghid de practica medicala pentru specialitatea de Anatomie Patologica – Ordinul MS nr. 1217/2010;
 5. Ordinul MS nr. 1226/2012 – Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala;
 6. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical.

 

TEMATICA:

 1. Modalitatea de receptie a produselor biologice in servicul de Anatomie Patologica;
 2. Tehnica coloratiei Hematoxilin – Eozina;
 3. Agenti fixatori si procesul de fixare;
 4. Deseuri in Anatomie Patologica;
 5. Colectarea si ambalarea deseurilor in Anatomie Patologica;
 6. Etapele de procesare histopatologica ale tesuturilor
 7. Tehnica fe colorare PAS;
 8. Coloratii pentru tesuturile conjuctive;
 9. Tehnici pentru evidentierea lipidelor;
 10. Masuri si norme de protective in Serviciul de Anatomie Patologica.

 

BIBLIOGRAFIA:

Pentru posturile de asistenti medicali in specialitatea laborator din cadrul Laboratorului de Analize Medicale:

 1. Apateanu Vlad – Recoltarea, conservarea si transfuzia de sange, Editura Medicala, Bucuresti 1997;
 2. Arama Sorin Stefan – Explorari functionale, Editura Cerma, Bucuresti 1999;
 3. Buiuc Dumitru -Microbiologie medicala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1995;
 4. Debeleac Lucia, I. Popescu-Dranda- Microbiologie, Editura Medicala Amalteea, Bucuresti 1994;
 5. Dimache Gheorghe, Panaitescu Dan – Microbiologie si parazitologie medicala, Editura Uranus, Bucuresti 1994;
 6. Enache Florica, Stuparu Maria- Diagnosticul de laborator in hemostaza-editura ALL, Bucuresti 1998;
 7. Gherman Ioan-Compediu de parazitologie clinica-Editura ALL, Bucuresti 1993;
 8. Lazar Lidia -Baze practice in parazitologia medicala, Editura Publistar, Bucuresti 2000;
 9. Lotreanu Victor – Analize medicale, Editura CNI, Bucuresti 2000;
 10. Mihele Denisa-Biochimie clinica-metode de laborator, Editura Medicala, Bucuresti 2000;
 11. Mody Eugen si colaboratorii-Biochimie clinica, Editura ALL, Bucuresti 2000;
 12. Nestorescu N.-Bacteriologie medicala, Editura Medicala, Bucuresti 1991;
 13. Popescu Mut Delia-Hematologia clinica- Editura Medicala Bucuresti 2001;
 14. Sajin Maria-Curs de anatomie patologica-Editura Cerma, Bucuresti 1999;
 15. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;
 16. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008, aprobata prin Legea 53/2014 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 17. Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale in unităţile sanitare.

 

TEMATICA:

 1. Hemoglobina: structura, functii;
 2. Eritrocitul: structura, functii, valori normale si patologice;
 3. Anemia feripriva – simptome, investigatii de laborator;
 4. Anemiile hemolitice – simptome, investigatii de laborator;
 5. Leucocitul – structura, forme, valori normale si patologice;
 6. Leucemia acuta limfoblastica: simptome, investigatii de laborator;
 7. Mononucleoza infectioasa: simptome, investigatii de laborator;
 8. Trombocitul si seria trombocitara – structura, functii, valori normale si patologice;
 9. Hemostaza – faza intrinseca si extrinseca
 10. Frotiul de sange – tehnica executarii, coloratia, examinarea microscopica;
 11. Grupele sanguine: sistemul OAB, Rh;
 12. Colesterolul (valori, importanta clinica);
 13. Bila – compozitie, valori normale si patologice;
 14. Diabetul zaharat – diagnosticul prin examenul sumarului de urina si determinarea glicemiei;
 15. Enzime cu importanta diagnostica: transaminaze, fosfataze.
 16. Materii fecale – compozitie, explorare de laborator;
 17. Urina – compozitie, explorare laborator;
 18. Diagnosticul de laborator al infectiilor streptococice;
 19. Diagnosticul de laborator al infectiilor stafilococice;
 20. Diagnosticul de laborator al infectiilor pneumococice;
 21. Diagnosticul de laborator in infectiile TBC;
 22. Infectii nosocomiale: definitie, agentii patogeni implicati, tehnica diagnosticarii;
 23. Toxiinfectiile alimentare – definitie, agentii patogeni implicati;
 24. Antibiograma – tehnica de lucru, principiu, interpretare, importanta;
 25. Recoltarea produselor biologice in vederea examenului bacteriologic;

 

MICROBIOLOGIE, VIRUSOLOGIE, PARAZITOLOGIE:

 

MICROBIOLOGIE

 1. Bacteriile – forma, dimensiuni si structura;
 2. Cultivarea bacteriilor – tipuri de medii de cultura si tehnicile de insamantare;
 3. Sterilizarea si dezinfectia: definitie, tipuri de sterilizare si substantele folosite la dezinfectie si sterilizare;
 4. Recoltarea produselor biologice pentru examenele de laborator;
 5. Recoltarea si transportul produselor patologice (sange, secretii purulente, secretii uretrale si vaginale, exudat nazo-faringian, sputa, urina, materii fecale);
 6. Examenul bacteriologic: examinarea preparatelor native si colorate; colorantii folositi in bacteriologie si tipuri de coloratii;
 7. Patogenitatea microorganismelor si procesul infectios-patogenitatea, virulenta, toxinogeneza, surse de infectie, multiplicarea bacteriilor si evolutia infectiilor;
 8. Cocii gram (+): stafilococul, streptococul, pneumococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 9. Cocii gram (-): meningococul, gonococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 10. Bacilii gram (-): E.coli, Salmonella, Shigella, vibrionul holeric-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 11. Bacilul difteric, b. tuberculos – habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 12. Germenii anaerobi: bacilul tetanic, b. gangrenei gazoase si b. botulinic – habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;
 13. Treponema pallidum patogenitate,diagnostic de laborator.

PARAZITOLOGIE

 1. Protozoarele: caractere generale, clasificare, exemple;
 2. Clasa Sporozoare: clasificare, caractere de patogenitate, exemple.
 3. Metazoare, clasa Cestode si Nematode : morfologie, ciclu biologic, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de laborator;
 4. Ectoparaziti – caractere, clasificare, patogenitate, exemple;
 5. Examen parazitologic din materii fecale si din sange – tehnica;

MICOLOGIE

 1. Morfologia si rolul patogen al ciupercilor; metode de diagnostic bacteriologic;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors