Examen promovare muncitor calificat – Bucatar – Serviciului Administrativ-Bloc Alimentar

2 iunie 2022 0
logo-spital.png

––––––––-

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examen de promovare in grad profesional, din functia de muncitor calificat III-bucatar in functia de muncitor calificat II-bucatar din cadrul Serviciului Administrativ-Bloc Alimentar.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioara a personalului încadrat în funcţia contractuala de muncitor calificat III-bucatar va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 23 iunie 2022 ora 09,00

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • sa aibe vechimea in meserie de 3 ani, pentru functia de muncitor calificat II-bucatar prevazuta de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
 • sa fi obtinut calificativul foare bine la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Descarca documente:

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade su trepte profesionale imediat superioare pentru funcţia de muncitor calificat III-bucatar din cadrul Serviciul Administartiv-Bloc Alimentar:

 

Tematica:

 1. Principii privind conduita, comportamentul etic, profesional pentru lucratorii din domeniul alimentar;
 2. Norme privind prepararea alimentelor;
 3. Igiena mainilor;
 4. Igiena personala a lucratorilor Blocului Alimentar;
 5. Proprietati organoleptice ale principalelor produse alimentare (carne, oua, lapte);
 6. Prepararea alimentelor: prelucrare termica, fierberea, prajirea, inabusirea, coacerea, congelarea;
 7. Reguli de servire a alimentelor;
 8. Explotarea utiliajelor din Blocul Alimentar in procesul de pereperare a alimentelor.

 

Bibliografie:

 1. Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea transportul si desfacerea alimentelor;
 2. Notiuni fundamentale de igiena- manual pentru lucratorii din sectorul alimentar – Editia a- V- a – Dr. Nicolae Poll, Dr. Adriana Serban;
 3. Gastrotehnia, manual de dietetica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors