Construirea Centrului de Arși al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”

14 octombrie 2021 1
centrul-de-arsi-spitalul-grigore-alexandrescu-1200x678.png

În perioada 2014 – 2024 Ministerul Sănătății implementează proiectul Reforma Sistemului de Sănătate – Îmbunătățirea sistemului de sănătate, a calității și a eficienței finanțat de către Banca Mondială.

Prin Proiect se va construi, în București, începând cu aprilie 2022, pe durată a 26 luni, un Centru de Arși în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” (Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32). Noua clădire va fi construită în curtea spitalului după demolarea a 8 clădiri, deja vechi și în stare avansată de deteriorare, cu risc ridicat de prăbușire.

Pentru ca impactul lucrărilor de construcții asupra vieții de zi cu zi a locuitorilor din zonă să fie cât mai mic, prin proiect a fost întocmit un Plan de Management de Mediu și Social, prin care au fost identificate toate aspectele care ar putea avea consecințe negative asupra comunității și activităților obișnuite, asupra traficului și mediului înconjurător, etc.

Documentul a fost întocmit în conformitate cu standardele și politicile Băncii Mondiale – finanțatorul proiectului – și poate fi consultat pe site-ul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” (https://spitalulgrigorealexandrescu.ro/); și al Ministerului Sănătății (http://www.ms.ro/programe/banca-%20internationala-pentru-reconstructie-si-dezvoltare-nr-8362-ro%20/#%20tab-id-4) unde sunt prezentate pe larg informațiile referitoare la Proiect.

Persoanele interesate pot transmite propuneri/sugestii pentru îmbunătățirea Planului de Management de Mediu și Social, conform precizărilor din link-ul de mai sus, până în data de 28.10.2021, urmând ca să se desfășoare consultări publice în sistem videoconferință.

Descarca documentele:

Datele consultărilor publice vor fi afișate pe site.

Construction of the Burn Center of the Emergency Clinical Hospital for Children „Grigore Alexandrescu”

During 2014 – 2024, the Ministry of Health implements the project Health System Reform – Improving the health system, quality, and efficiency financed by the World Bank.

Through the Project, a Burn Center will be built in Bucharest, starting with April 2022, for 26 months, within the Emergency Clinical Hospital for Children “Grigore Alexandrescu” (Iancu de Hunedoara Boulevard no. 30-32). The new building will be constructed in the hospital yard after the demolition of 8 buildings, already old and in an advanced state of deterioration, with a high risk of collapse.

In order to minimize the impact of construction works on the daily life of the inhabitants of the area, the Environmental and Social Management Plan was prepared, which has identified all aspects that could have negative consequences on community and regular activities, traffic, and the environment, etc.

The document was prepared to respect the standards and policies of the World Bank – the funding entity – and can be consulted on the website of the Emergency Clinical Hospital for Children „Grigore Alexandrescu” (https://spitalulgrigorealexandrescu.ro/); and the Ministry of Health (http://www.ms.ro/programe/banca-%20internationala-pentru-reconstructie-si-dezvoltare-nr-8362-ro%20/#%20tab-id-4) where extensive information on the Project is presented.

Interested persons can submit proposals / suggestions for the improvement of the Environmental and Social Management Plan, according to the specifications in the link above, until 28.10.2021. Public consultations will be organized in a videoconference system.

The dates of the public consultations will be displayed on the site.


One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors