Informatii lucrari Centru de Arsi – Spital Grigore Alexandrescu

16 noiembrie 2023 0
centrul-de-arsi-spitalul-grigore-alexandrescu-1200x678.png

Ministerul Sănătății prin Unitatea de Management a Proiectului Băncii Mondiale a semnat contractul de lucrări nr 304/23.07.2023 cu Asocierea SC Concelex SRL (líder) & SC Construcţii Erbaşu SA (membru) & Terra Gaz Construct SRL (membru) pentru executarea lucrărilor privind:

Realizare corp nou și pasarele, copertină ambulanțe, modificare fațade și lucrări de compartimentare în cadrul proiectului de construire Centru de Arși si reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentului de urgență ATI și chirurgie pentru Spitalul de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, în temeiul autorizației de construire nr. 175/08/H/32421 din 13.06.2023, emisă de Primăria Sector 1.

Noul Centru de Arși va include 8 Sali de operații, stație de sterilizare, 36 de paturi pentru secția ATI din care 14 neonatologie, camere medici de garda, ambulatorii pentru chirurgie plastica, 2 Sali de operații pentru centrul de arși, 10 paturi pentru pacienți in stare critica, 16 paturi pentru ATI pentru pacienți in stare intermediara si postcritica,  10 paturi pentru microchirurgie si chirurgie reconstructiva. Regimul de înălțime al noului Centru de Arși este proiectat a fi: subsol + parter +4 etaje + etaj tehnic si va fi conectat  cu clădirea UPU existenta si cu corpul de cladire alaturat.

Pentru eliberarea amplasamentului necesar construirii clădirii noi a Centrului de Arși, Primăria Sector 1 a emis autorizației de desființare nr. 174/07/H/32420 din 13.06.2023. Astfel, un număr de 10 clădiri existente, in curtea spitalului vor fi demolate, unele dintre acestea aflate in vecinătatea limitei de proprietate a spitalului.

Data de începere a lucrărilor este 09.10.2023, în conformitate cu Anunțul înregistrat la Inspectoratul de Stat in Construcții si către Primăria Sector 1, privind începerea execuției lucrărilor.

Valoarea investiției este de aproximativ 274 milioane lei, fără TVA, finanțarea este asigurată printru-un credit al Băncii Mondiale si din Bugetul de Stat,  iar  finalizarea acesteia este estimată a avea loc la sfârșitul anului 2025.

Pe perioada de execuție a lucrărilor au fost luate în vedere toate măsurile legale de limitare a impactului asupra vecinătăților, dar si  asupra pacienților, prin menținerea continuității actului medical.

Astfel, înainte de începerea efectiva a lucrărilor de demolare, întrucât se vor desfășura lucrări lângă limita de proprietate, proprietarii clădirilor învecinate au fost informați cu privire la categoriile de lucrări care se vor desfășura, precum si despre măsurile de monitorizare a comportării acestor clădiri pe durata executării lucrărilor. Pentru a se evita orice fel de daune aduse proprietății, a fost elaborat un proiect de monitorizare a clădirilor adiacente, proprietăților li s-a solicitat acordul, pentru montarea unor repere topografice, care vor fi citite inițial, după montare (si înainte de începerea lucrărilor), dar si  pe toata durata de implementare a proiectului de monitorizare a clădirilor adiacente. Citirile acestor repere topografice si interpretarea  acestor citiri vor indica  necesitatea implementării unor masuri de evitare a eventualelor riscuri asupra proprietăților învecinate.

Pe durata de implementare a lucrărilor, având in vedere faptul ca lucrările se vor desfășura foarte aproape de clădiri locuite, dar si  foarte aproape de pacienții spitalului, se vor lua toate masurile necesare de reducere a impactului asupra mediului, generate de  lucrări de construire: zgomot, praf, precum si masurile legate de gestionarea deșeurilor.

Pentru o monitorizare eficienta a parametrilor de mediu, înainte de începerea lucrărilor, au fost efectuate măsurători inițiale ale condițiilor de mediu: aer si sol, de către un laborator independent, astfel ca pe toata durata de execuție a lucrărilor, se vor face măsurători, care prin comparație cu starea inițială va fi posibila o analiza in baza căreia, se va putea verifica eficiența măsurilor implementate.

Separat de amplasamentul noii clădiri a centrului de arși, pentru asigurarea conectării continue cu utilități publice a corpurilor de clădire existente, in care activitatea medicala va fi menținută, precum si pentru reorganizarea fluxurilor medicale, in curtea spitalului, in diferite locații, se vor desfășura lucrări, care vor fi împrejmuite si semnalizate corespunzător. In aceste spatii de lucru, accesul pacienților si a altor persoane care nu au legătură cu executarea lucrărilor este strict interzisa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors