Concurs perioada nedeterminata 36,5 posturi Asistent Medical – Spital

14 septembrie 2021 0
logo-spital.png

Contestatii:

Rezultat final:

Rezultate proba interviu:

Contestatii:

Rezultate proba scrisa:

Selectie dosare:

––––––––––––––––

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “, cu sediul in str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI organiza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 6 posturi vacante de asistenti medicali principali generalisti (PL), 7,5 posturi vacante de asistenti medicali generalist (PL), 8 posturi vacante de asistenti medicali debutanti (S) si 15 posturi vacante de asistenti medicali debutanti (PL), dupa cum urmeaza :

 • Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I – 1 post de asistent medical principal generalist (PL);
 • Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I – 2 posturi de asistenti medicali generalisti (PL);
 • Blocul Operator I – Sală de operaţii Chirurgie I1 post de asistent medical debutant
 • generalist (PL);
 • Blocul Operator I – Sală de operaţii Chirurgie II1 post de asistent medical debutant
 • generalist (PL);
 • Sectia Clinica Ortopedie Pediatrica – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalisti (S);
 • Blocul Operator I – Sală de operaţii Ortopedie Pediatrica – 1 post de asistent medical principal generalist (PL);
 • Sectia Clinica Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva – 2 posturi de asistenti medicali generalist (PL);
 • Sectia Clinica Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalist (PL);
 • Sectia Clinica Terapie Intensiva-Toxicologie – 1 post de asistent medical debutant generalist (PL);
 • Sectia ORL – 2 posturi de asistenti medicali principali generalist (PL);
 • Sectia Clinica Pediatrie I – 1 post de asistent medical generalist (PL);
 • Sectia Clinica Pediatrie II – 1 post de asistent medical principal generalist (PL);
 • Sectia Clinica Pediatrie II – 1 post de asistent medical debutant generalist (PL);
 • Compartiment Neurologie – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalisti (S);
 • Sectia Chirurgie Cardiovasculara – 1 post de asistent medical principal generalist (PL);
 • Sectia Chirurgie Cardiovasculara – 1 post de asistent medical generalist (PL);
 • Sectia Chirurgie Cardiovasculara – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalist (PL);
 • Sectia Neurochirurgie – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalist (S);
 • Sectia Neurochirurgie – 3 posturi de asistenti medicali debutanti generalist (PL);
 • Sectia Neurochirurgie-Compartiment A.T.I. – 1 post de asistent medical generalist (PL);
 • Compartiment Audiologie – 0,5 post asistent medical generalist (PL);
 • Blocul Operator IV- Sală de operaţii Neurochirurgie – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalist (S);
 • Blocul Operator IV- Sală de operaţii Neurochirurgie – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalist (PL);
 • Camera de garda ortopedie si traumatologie – 2 posturi de asistenti medicali debutanti generalist (PL);

Concursul se va desfasura un conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in urmatoarele etape:

  • Selectia dosarelor de inscriere
  • Proba scrisa
  • Interviu

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice, conform art. 3 si art. 4 din H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare astfel :

Conditii generale de participare la concurs :

  • Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Ecomonic European si domiciliul in Romania;
  • Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  • Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • Are capacitate deplina de exercitiu;
  • Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie au de unitatiile sanitare abilitate;
  • Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiunii contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:

Pentru functiile de asistenti medicali principali generalisti (PL):

  • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist sau diploma de absolvire a liceului sanitar sau echivalare;
  • Examen pentru obtinerea gradului principal;
  • Vechime minim 5 ani;
  • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
  • Polita de malpraxis.

Pentru functiile de asistenti medicali generalisti (PL):

  • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist;
  • Vechime minim 6 luni;
  • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului;
  • Polita de malpraxis.

Pentru functiile de asistenti medicali debutanti generalisti (S):

  • Diploma de licenta in specialitatea generalist;
  • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului si/sau aviz de principiu al OAMGMAMR.

Pentru functiile de asistenti medicali debutanti generalisti (PL):

  • Diploma de scoala sanitara postliceala in specialitatea generalist;
  • Certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului si/sau aviz de principiu al OAMGMAMR.

Dosarele pentru inscriere la concurs se vor depune la Serviciul R.U.N.O.S. al spitalului incepand cu data de 15.09.2021 pana la data de 28.09.2021 ora 10,00, in intervalul orar de Luni – Joi intre orele 07,30 – 10,00 si 13,00 – 15,00, Vineri intre orele 07,30 – 10,00 si va contine urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medicul de famile al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. certificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului sau aviz de principiu al OAMGMAMR ;
 9. polita de malpraxis ;
 10. chitanta taxa de concurs de 40 lei .

Documentele prevazute la punctele b, c, d, h si vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea .

Probele de concurs se vor desfasura la sediul SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “GRIGORE ALEXANDRESCU “ din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32 sector 1 BUCURESTI astfel:

  • Proba scrisa in data de 06.10.2021 ora 09,00
  • Interviu in perioada de 11.10.2021 – 12.10.2021 ora 09,00

Descarca documentul:

Nr. 24282 din 13.09.2021

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

BIBLIOGRAFIA :

Pentru posturile de asistenti medicali generalisti si pentru posturile de asistenti medicali principali generalisti:

1. Urgente medico-chirurgicale sinteze de L. Titirca . Ed. 2007;

2. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos de F. Chiru si G. Chiru . Ed. CISOM 2001;

3. Medicina interna pentru cadre medii de C. Borundel;

4. Puericultura si pediatrie de E. Chitimia si V. Mihaescu . Ed. INFO-TEAM 1997;

5. Ordinul MS. Nr. 1101/2016, publicat in MO partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asciciate asistentei medicale in unitatile sanitare ;

6. Ordinul MS nr. 961/2016 , publicat in MO partea I nr. 681/02.09.2016 – Normelor tehnici privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a delurarii si eficentei procesului de sterilizare;

7. OUG 144/2008 – ordonanta de urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical , precum si organizarea si functioarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania .

TEMATICA :

Pentru posturile de asistenti medicali generalisti si pentru posturile de asistenti medicali principali generalisti:

I. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos

Administrarea medicamentelor – pe cale orala, injectabila, intrarextala, percutana

Sonde, spalaturi, clisme

Punctii: venosa, toracenteza, punctie articulara, peritonelala, lombara

Biopsia

Recoltarea produselor biologice si patologice

Ingrijirea pre- si postoperatorie

Interventii de urgenta

Pregatirea pacientului pentru tomografie computerizata si rezonanta magnetica nucleara

Valori medii normale ale analizelor de laborator

Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale

Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale

Supravegherea pacientului cu drenaj peural

II. Medicina interna pentru cadre medii

1.Supravegherea bolnavului la pat

2.Diagnosticul si tratamentul febrei

3. Bolile aparatului respirator

3.1 Notiuni de anatomie

3.2 Notiuni de fiziologie

3.3 Notiuni de semiologie

3.4 Rinofaringita

3.5 Faringitele acute

3.6 Laringitele

3.7 Bronsita

3.8 Emfizem pulmonar

3.9 Astmul bronsic

3.10 Pneumonia pneumococica

3.11 Bronhopneumonia

4.0 Chistul hidatic pulmonar

4.1 Pneumotoraxul

4.2 Pleureziile

4.3 Stafilococia pleuropulmonara

4.4 Insuficienta respiratorie acuta

4. Bolile aparatului cardio-vascular

4.1 Notiuni de anatomie

4.2 Notiuni de fiziologie

4.3 Notiuni de semiologie

4.4 Bolile pericardului

4.5 Bolile congenitale ale inimii

4.6 Tulburarile ritmului cardiac

4.7 Bolile arterelor coronare – cardiopatiile ischemice

4.8 Socul

4.9 Sincopa si lesinul

5.0 Bolile venelor

5. Bolile aparatului digestiv

5.1 Notiuni de antomie si fiziologie

5.2 Notiuni de semiologie

5.3 Stomatitele

5.4 Refuxul gastro-esofagian

5.5 Gastritele

5.6 Enterocolita acuta

5.7 Sindromul diareic

5.8 Constipatia

5.9 Sindromul de malabsorbtie

6.0 Obstructia intestinala

6. Polipii colonului .Polipoza

7. Bolile peritoneului – Peritonitele

8. Bolile aparatului urinar

8.1 Notiuni de anatomie

8.2 Notiuni de fiziologie

8.3 Notiuni de semiologie

8.4 Glomerulonefrita

8.5 Sindromul nefotic

8.6 Infectia urinara joasa – cistita acuta

8.7 Infectia urinara inalta – pielonefrita

8.8 Insuficienta renala acuta

8.9 Insuficienta renala cronica

8.10 Litiaza

9. Bolile sangelui si ale oganelor hematopoietice

9.1 Anemiile

9.2 Leucemii si limfoame

9.3 Sindroame hemoragice. Trombocitopenii. Coagulopatii

9.4 Coagularea intravasculara diseminata

9.5 Splenomegaliile

10. Bolile de colagen

10.1 Lupus eritematos diseminat

10.2 Purpura Henoch Schonlein

10.3 Colagenoza mixta

10.4 Vasculitele

11. Bolile de nutritie

11.1 Diabetul zaharat

11.2 Hipoglicemiile

11.3 Denutritia

11.4 Hiperlipidemiile

12. Notiuni de neurologie

12.1 Notiuni de antomie si fiziologie

12.2 Notiuni de semiologie

12.3 Sindroame vasculare cerebrale

12.4 Bolile infectioase ale sistemului nervos

12.5 Comel

III. Puericultura si pediatrie

Copilul prematur, dismatur si copilul postmatur

Notiuni de crestere si dezvoltare la copilul sanatos pe etape de varsta

Alimentatia sugarului

Alimentatia naturala

Alimentatia artificiala

Alimentatia mixta

Diversificarea alimentatiei sugarului

Atributiile asistentilor medicali in ingrijirea copilului bolnav

Malformatii congenitale care necesita interventie chirurgicala de urgenta

Rahitismul

Sindromul de deshidratare acuta

Icterele la copil

Bronsiolita

Fibroza chistica pulmonara – Mucoviscidoza

Convulsiile

Hidrocefalia

Tuberculoza la copil

Rujeola

Rubeola

Scarlatina

Varicela

Moninucleoza infectioasa

IV. Urgentele medico chirurgicale

Urgentele aparatului respirator

Urgentele aparatului cardiovascular

Urgentele abdominale

Intoxicatiile acute exogene

Urgentele otorinolaringologice

Socul

Urgentele datorate agentilor fizici si chimici

V. Ordinul MS. Nr. 1101/2016, publicat in MO partea I nr. 791/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asciciate asistentei medicale in unitatile sanitare

VI. Ordinul MS nr. 961/2016 , publicat in MO partea I nr. 681/02.09.2016 – Normelor tehnici privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficentei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a delurarii si eficentei procesului de sterilizare;


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors