Examen promovare Registrator Medical Principal – UPU

19 octombrie 2022 0
logo-spital-1.png

––––––––––––––––

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grade sau trepte imediat superioare, din funcţiile de registratori medicali în funcţiile de registratori medicali principali din cadrul Unitatii de Primire Urgente.

 

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului încadrat în funcţiile contractuale de registratori medicali va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 08 noiembrie 2022 ora 0930.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în specialitate de 4 ani prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale;
 • sa fi obtinut calificativul foare bine la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

Descarca documentele

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru funcţiile de registratori medicali din cadrul Unitatii de Primire Urgente:

 

Tematica:

 1. Utilizarea calculatorului

Sistem de operare: Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel;

 1. Atributiile registratorului medical conform fisei postului;
 2. Drepturile pacientului;
 3. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera

circulatie a acestor date;

 1. Drepturile si obligatiile salariatului;
 2. Raspunderea disciplinara a salariatului.

 

 

Bibliografie:

 1. Windows 7, Windows 10, Microsoft Office 2007, Micosoft Ofiice 2010 – Manuale de utilizare;
 2. Ordinul nr. 1706/2007 Anexa 2 – Responsabilitatile, atributiile si obligatiile

registarorului medical;

 1. Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile

ulterioare;

 1. Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a

acestor date si de abrogarea a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind

protectia datelor), cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – art. 39 si art. 247 – 252.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors