Organizare examen promovare Asistent medical si Infirmiera debutanta

14 octombrie 2022 0
logo-spital-1.png

Rezultate finale:

––––––––––––-

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examenul de promovare in grad sau treapa imediat superioare a personalului incadrat in functiile de asistenti medicali debutanti in specialitatea medicina generala si in functiile de infirmiere debutante.

 

 1. Conditii de desfasurare

Examenul de promovare a personalului incadrat in functiile contractuale de debutant, respectiv asistenti medicali si infirmiere,  va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 • In data de 03 noiembrie 2022 ora 1330 pentru functiile de asistenti medicali debutanti in specialitatea medicina generala;
 • In data de 03 noiembrie 2022 ora 1330pentru functiile de infirmiere debutante;

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Conditii generale de participare:

Pentru a participa la examen candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • cererea de inscriere la examen aprobata de conducatorul in institutiei;
 • sa aibe vechimea in specialitate de 6 luni prevazuta de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de inscriere la examen adresata de conducatorul in institutiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii.

 

Descarca documentele:

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru asistent medical debutant in specialitatea medicina generala:

 BIBLIOGRAFIE:

 • TEHNICI DE EVALUARE si ingrijiri acordate de asistentii medicali – GHID DE NURSING- LUCRETIA TITIRCA. Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA
 • INGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENTILOR DE CATRE ASISTENTII MEDICALI– MANUAL PENTRU COLEGIILE SI SCOLILE POSTLICEALE SANITARE- LUCRETIA TITIRCA

Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA

 • URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE- LUCRETIA TITIRCA
 • GHID DE NURSING-LUCRETIA TITIRCA

Editura VIATA MEDICALA ROMANEASCA

 • Ordinul Ministerului Sanatatii 1101/2016 ,privind aprobarea Normelor de supraveghere ,prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare
 • Ordinul 961/2016 ,pentru aprobarea Normelor  tehnice privind curatenia ,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private ,tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie ,procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor,in functie de nivelul de risc,metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare .

 

   TEMATICA:

 • Punctii
 • Recoltarea produselor biologice si patologice
 • Sondaje, spalaturi, clisme
 • Administrearea medicamentelor
 • Pregatirea preoperatorie
 • Pregatirea pacientului pentru explorari radiologice
 • Convulsiile
 • Urgentele aparatului respirator
 • Urgentele aparatului cardiovascular

 

 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru infirmiera debutanta:

BIBLIOGRAFIE:

 1. Cursuri pentru infirmiere;
 2. Ordinul M.S. Nr. 916/2006, publicat in M.O partea I nr. 759/06.09.2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare;
 3. Ordinul M.S nr. 261/2007, publicat in M.O partea I nr. 128/21.02.2007 – Norme, tehnici privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
 4. Ordinul M.S. nr. 1226/2012, publicat in M.O partea I nr. 855/18.12.2012 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala si Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 5. Legea nr. 132/2010, publicat in M.O partea I nr. 461/06.06.2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice .

TEMATICA:

 1. Ordinea operatiunilor si metodele pentru curatenie.
 2. Substantele folosite in procesul de curatenie.
 3. Reguli privind efectuarea curateniei.
 4. Ritmicitatea operatiunilor de curatenie.
 5. Ustensile pentru curatenie.
 6. Dezinfectia, dezinsectia in unitatiile sanitare
 7. Metode folosite pentru dezinfectie.
 8. Reguli generale ale dezinfectiei.
 9. Circuite functionele.
 10. Notiunea de infectie nozocomiala.
 11. Precautiuni universale si aplicarea lor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors