Promovare asistent medical debutant – Medicina Generala – Sterilizare

5 septembrie 2022 0
logo-spital-1.png

––––––––––––––-

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” organizeaza examenul de promovare in grad sau treapa imediat superioara a personalului incadrat in functia de asistent medical debutant in specialitate medicina generala din cadrul Sterilizarii din Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”.

 

 1. Conditii de desfasurare

Examenul de promovare a personalului incadrat in functia contractuala de debutant, respectiv asistent medical debutant PL,  va consta intr-o proba scrisa care se va sustine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucuresti, dupa cum urmeaza:

 • In data de 20 septembrie 2022 ora 1000 pentru functia de asistent medical debutant in specialitatea medicina generala;

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 

 1. Conditii generale de participare:

Pentru a participa la examen candidata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • cererea de inscriere la examen aprobata de conducatorul in institutiei;
 • sa aibe vechimea in specialitate de 6 luni prevazuta de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale.

 

 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de inscriere la examen adresata de conducatorul in institutiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii.

 

MANAGER,

Conf. Dr. Alexandru Ulici

 

 • Tematica si bibliogaria necesara sustinetii examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru asistent medical debutant in specialitatea medicina generala:

 BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1761/2021- pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia

 

   TEMATICA:

 1. Curatenia:
 • Definiti, tipuri de produse utilizate, inregistrea operatiunilor
 1. Dezinfectia:
 • Pricipii de utilizare a dezinfectantelor in spital
 • Nivele de dezinfectie
 • Dezinfectia de nivel inalt a aparurii termosensibile
 1. Sterilizarea:
 • Pregatirea materialelor pentru sterilizare
 • Decontaminare/ dezinfectie (manuala si automata)
 • Ambalare: tipuri de ambalaje
 • Aparate de sterilizare
 • Teste de verificare a eficientei sterilizarii
 • Registrul de evidenta al operatiunilor de sterilizare
 • Depozitarea materialelor sterile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors