Dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși

23 martie 2023 0
logo-spital-1.png

Anunț lansare proiect: „Dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși”

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, în calitate de Promotor de proiect și Academia de Științe Medicale și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților, în calitate de Partener de proiect, anunță lansarea proiectului „Dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși”, proiect coordonat de Ministerul Sănătății și finanțat în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european”- Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la serviciile de asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi prin dezvoltarea unui model de prevenție și intervenție inovativ pentru pacienții arși.

Prin activitățile și obiectivele sale, proiectul este relevant față de ghidul apelului în cadrul căruia este depus, dezvoltând instrumente specifice care la nivel macro urmăresc îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate atât pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romi cât și pentru populația generală.

Fiecare din activitățile și subactivitățile proiectului vor putea fi cuantificate prin prisma rezultatelor anticipate: model de prevenție și intervenție, servicii de asistență medicală furnizate grupurilor vulnerabile, servicii de formare furnizate personalului medical, servicii de informare, educare, comunicare.

De asemenea proiectul contribuie la îndeplinirea indicatorilor Programului „Provocările în sănătatea publică la nivel european” și prin servicii de sănătate dedicate grupurilor țintă:

  • Persoane din grupuri vulnerabile inclusiv de etnie romă,
  • Membri de familie a persoanelor din grupuri vulnerabile și de etnie romă,
  • Profesioniști in domeniul medical – personal din asistență medicală primară și asistență medicală comunitară,
  • Persoane din administrația publică centrală și locală implicate în cadrul proiectului.

Durata de implementare a proiectului: 18 luni

Locul de implementare: la nivel național

Valoarea totală a proiectului: 4.941.024,22 lei, respectiv 998.570 euro

Descarca document:

Mai multe informații despre proiect pot fi solicitate la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, persoană de contact Dan Mircea Enescu – email enescudanmircea@gmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors