Anunţ – În atenţia tuturor medicilor rezidenţi

4 aprilie 2024 0
logo-spital-1.png

Având în vedere Ordinul M.S. nr. 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor de promovare în funcţii, grade şi trepte profesionale ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, medicii rezidenţi care au avut modificări, suspendări sau întreruperi la contractul individual de muncă încheiat la angajare, pentru a promova în anul următor de rezidenţiat, au obligaţia să depună la Serviciul R.U.N.O.S.:

Cerere prin care solicită trecerea în anul următor de rezidenţiat, cu data la care îndeplineşte condiţiile de promovare.

Cererea de promovare se va depune anterior datei de îndeplinire a condiţiilor de promovare.

 

Serviciul R.U.N.O.S.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors