Organizare examen promovare – Kinetoterapeut – Unitatea de Arsi Grav

11 noiembrie 2021 0
logo-spital-1.png

Rezultate:

––––––––––––––

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” Bucureşti organizează examenul de promovare în grad sau treapa imediat superioara a personalului încadrat în funcţia de kinetoterapeut debutant din cadrul Unităţii de Arşi Grav.

 1. Condiţii de desfăşurare:

Examenul de promovare a personalui încadrat în funcţiei contractuale de kinetoterapeut debutant va consta într-o probă scrisă care se va susţine la sediul Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sector 1 Bucureşti, în data de 24 noiembrie 2021 ora 1000.

Punctajul minim de promovare este de 50 puncte.

 1. Condiţii generale de participare:

Pentru a participa la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • cererea de înscriere la examen aprobată de conducatorul instituţiei;
 • să aibe vechimea în specialitate de 6 luni, pentru functia de kinetoterapeut debutant prevazută de Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale.
 • Acte necesare pentru dosarul de examen:
 • cererea de înscriere la examen adresata de conducatorul instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

 

MANAGER,

                                                    Conf. Dr. Alexandru Ulici

 • Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţia de kinetoterapeut debutant din cadrul Unităţii Arşi Grav:

 

Tematica:

 1. 1. Arsura-Notiuni generale, Clasificari;
 2. 2. Cicatrizarea normal si patologica;
 3. 3. Etapele procesului de recuperare in arsuri extensive;
 4. 4. Mijloace teraputice utilizate in tratementul de recuparare postcombustionala;
 5. Terapia prin compresie in arsurile extensive;
 6. 6. Mijloace ortotice folosite in arsurile extensive;
 7. 7. Mobilizarea in arsurile extensive;
 8. 8. Proceduri de fizioterapie utilizate in cazul arsurii la copil;
 9. 9. Tehnici in kinetologie;
 10. 10. Obiective de baza in kinetologie;
 11. 11. Obiective generale ale kinetoprofilaxiei primare;
 12. Evaluarea functiei articulare-bilant articular;
 13. Evaluarea functiei musculare-bilant muscular;
 14. Tehnici de kinetoterapie;
 15. Tipuri de prehensiune;
 16. Principiile si obiectivele recuperarii sechelelor posttraumatice ale nervilor periferici de la nivelul mainii;
 17. Corectarea deficitului respirator;
 18. Cresterea mobilitatii articulare;
 19. Cresterea fortei musculare;
 20. Laserterapia;
 21. Stimularea musculaturii normoinervate;
 22. Stimularea musculaturii denervate;
 23. Masajul therapeutic-tehnici de baza;
 24. Terapia ocupationala ce metoda de refecere a abilitatii mainii posttrumatice;

 

Bibliografie:

1.Total Burn Care-5th Edition, David N. Hernodon, Saunders 2018;

 1. Reginald L. Richard, Marlys Staley-Burn Care and Rehabilitation-Principles and Practice, Contemporary Perspectives in Rehabilitation, 1 st Edition-1994;
 2. Tratat de Chirurgie sub redactia Irinel Popescu, Vol VI. Chirurgie Plkastica si Microchirurgie reconstructive, Editura Academiei Romane, Bucuresti 2008;
 3. Manual de Chirurgie Plastica-Dan Mircea Enescu, Ion Bordeianu, Ovidius University Press 2001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© S.C.U.C. "Grigore Alexandrescu"

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors